fbpx

Kaasava eelarve ja VOLIS õppetunnid Gruusiast

16.11.2018 | Kristina Reinsalu

Möödunud kahe aasta vältel kohandasid eGA e-demokraatia eksperdid Eesti omavalitsustes kasutusel oleva infosüsteemi VOLIS Gruusia oludele vastavaks ja kasutas seda Kutaisi ning Akhalstikhe linnas kaasava eelarve pilootide läbiviimiseks. Kolm linna – lisaks mainitutele ka Batumi – said omale uued kasutajasõbralikud veebilehed. Lisaks nõustasid nad Gruusia töö-ja tervishoiu ning rahandusministeeriumi uute kaasamislahenduste kavandamisel.

Peamised õppetunnid avalikkusele suunatud lahenduste-teenuste loomisest ja testimisest on järgmised.

  • Teavitust ega teadlikkust ei ole kunagi liiga palju. Ent õige ajastus on teavitamise ning kaasamise kuldreegel. Juulis ja augustis ei ole mõtet kedagi kaasata, küll aga mais või septembris.
  • Valimised on hea aeg poliitikutele kaasamisteema nö “maha müümiseks”, kuid samas võivad valimised kogu projekti ajagraafiku lootuseltult sassi lüüa. Nii juhtus Gruusias, kus koos senise poliitilise juhtkonnaga lahkus ka kogu IT-meeskond ja osakondade juhid, kelle olime juba välja koolitanud. Pidime kannatlikult mitu kuud ootama, kuni uued võtmeisikud paika said ja siis koolitamisega uuesti otsast alustama. Lisaks ei ole kunagi kindel, kas uued IT-mehed on ikka sama huvilised ja kauus poliitiline juhtkond võib asjale pidurit tõmmata. Nagu juhtus ka Batumis, kus uus võim otsustas, et neile võib ikkagi teine, kallis, kuid oma IT-lahendus paremini sobida.
  • Kaasava eelarve iga teine e-teenus eeldab e-ID olemasolu, et tagada ideekorje ja hääletamise turvalisus ja legaalsus.

Rahastajad ja partnerid

Ühisest ideest vaimustumine on iga projekti käivitamise eeldus. Tihti viib uue projektini kuskil konverentsi kohvnurgas alganud jutuajamine Eesti e-riigi teemadel rahastajate või partneritega. Kui on hea idee, ei tasu peljata seda reklaamida. Gruusia projekti taustavestlused said peetud Tallinna e-valitsemise konverentsil, mis on olnud ilmselt tõukeks paljudele eGA projektidele.

Samas ei piisa hea idee elluviimiseks ainult riigis aktiivselt tegutsevast rahastajast, vaja on ka tugevat kohalikku partnerit. See aitab vältida lahtisest uksest sissemurdmist ja jalgratta leiutamist. Partneriga koostöös kehtib ka põhimõte „usalda aga kontrolli“. Tasub välja pakkuda uusi meetodeid, et aidata kohalikul partneril oma kompetentsi ja mainet riigis tõsta ning uuemaid lähenemisi leida.

Oma silm on kuningas

Tagantjärgi võib öelda, et kõige parema arusaama kohapealsetest oludest saime partnerlinnade külastustest, mitte projektipartneri uuringust. Road-movie mägises Gruusias Tbilisist Batumisse ja sealt ringiga Akhaltsikhe ning Kutaisi kaudu tagasi oli küll väga väsitav, ent aitas vältida eluvõõra ja ärahellitatud väliskonsultandi vaadet. Pilk muutus teravaks ja tekkis taju, mismoodi need linnad toimivad, millise organisatsioonikultuuriga on tegu. Selgeks sai ka see,  et pelgalt meie esitlused loodetud tulemust ei too. Alles projekti võtmeisikute viisit Eestisse pani asjad hoogsalt liikuma.

Aruandlusest on kasu

Ilmselt on iga projektijuhi unistus see, et aruandlust oleks vähe ja saaks keskenduda projektitegevuste elluviimisele. See projekt õpetas, et alguses tõelise peavaluna tundunud USAIDi igakuine aruandlus aitas asjad korra kuus korralikult läbi mõelda, vajadusel uuesti mõtestada, probleemidel kohe sabast kinni saada ja operatiivselt tõstatada. Lisaks andis igakuine aruandlus võimaluse ka partnerile nö survet avaldada ning õigustuse kõigilt osapooltelt pidevalt varem kokkulepitud sisendit küsida. Kokkuvõttes oli projektitegevustes kogu aeg hoog sees ja mured tulid ilmsiks enne, kui neist suured probleemid tekkisid.

Kui sa ei räägi, pole sind olemaski

Korraldasime Gruusias kolm seminari, milles osales kokku üle 100 linnade, erinevate riigiasutuste ja vabaühenduste esindaja, lisaks toimus kaks koolitusviisiti Eestisse. Teavitasime tegevustest eGA kanalites ja ka linnad ise olid agarad teavitajad. Uudiseid ilmus kohalikes lehtedes nii Eestis kui Gruusias. Näiteks Elva Postipoisis kui Gruusia delegatsioon käis Elva vallas sealsete e-lahendustega tutvumas. Projekti tegevusi ja nende kasu Kutaisile kajastas ERRi saatesari “Eesti jälg” Gruusiale pühendatud saates. Projekti tegevuste ja tulemuste kajastamiseks valmis kaks videot: kaasava eelarve tutvustus ja Gruusia linnaametnike külaskäigu ülevaade. Suur tänu Helen Aasale, kes aitas erinevaid etappe projetist ja koolitusest pildiga elavamaks luua!