fbpx
Vara ja metaandmete haldamine

Vara- ja metaandmehalduse rakendamine võimaldab andmeid paremini korraldada, hõlbustab neile juurdepääsu ja soodustab taaskasutamist. Andmete kogumine muutub senisest järjepidevamaks, paranevad koostöövõimalused, turvalisus, analüütika ja vastupidavus töökoormusele. Andmete korrektsel haldamisel suureneb tootlikkus, tõhustub andmete kontroll ja digivara haldamine mis tahes suurusega organisatsioonides ja riikides.

Vara- ja metaandmehaldus on pidev protsess, mis nõuab erinevate meeskondade koostööd, kasutajate kaasamist ja tegevuste ümberhindamist, et süsteem oleks pidevalt kooskõlas organisatsiooni eesmärkide ja muutuvate vajadustega.

E-riigi Sihtasutuse (eGA) meeskond on varasemate projektide käigus omandanud strateegilised teadmised ja praktilised kogemused vara- ja metaandmehalduses nii Eestis kui ka mujal maailmas. Võtke ühendust tehnoloogiat tundvate eGA ekspertidega, et andmehaldust paremini korraldada ja sellest kasu lõigata.

Mida me pakume

eGA aitab vara- ja metaandmehalduses järgnevate tegevustega:

  • Nõuete määratlemine
  • Sobiva süsteemi valimine
  • Rakendusprotsessi planeerimine
  • Varade ettevalmistamine ja korrastamine
  • Metaandmete skeemi määratlemine
  • Kasutajate koolitamine
  • Andmete migratsioon ja integreerimine
  • Juhtimise ja töövoogude sisseseadmine
  • Testimine, seire, hooldus