fbpx
Kodanike kaasamine

Digitaalse koosloome keskmes on inimesed, kes on tavapärasest enam motiveeritud aega ja ideid jagama, kui nad mõistavad kaasamisprotsessi ning neil on olemas vajalikud oskused ja digitaalsed platvormid.

eGA meeskonnal on ainulaadsed strateegilised teadmised ja praktilised kogemused mõjusate koosloomemudelite ja nendeks vajalike tööriistade kavandamises ja rakendamises nii Eestis kui ka mujal maailmas. Pöörduge meie poole koosloome mudelite väljatöötamiseks keeruliste ühiskondlike probleemide, nagu korruptsioonivastane võitlus jms, lahendamisel või erinevate põhimõtete väljatöötamisel, näiteks õhukvaliteedi parandamine.

Mida me pakume

eGA aitab koosloomemudelite kavandamisel ja rakendamisel järgmiste tegevustega:

  • Koosloomeprotsessi/-mudeli kavandamine
  • Edukuskriteeriumide määramine
  • Platvormi loomine
  • Teadlikkuse tõstmine ja turundustegevuste kavandamine
  • Uuringute ja analüüside tegemine
  • Koolituste ja ürituste korraldamine