fbpx
Võimekuse kasvatamine ja digioskuste täiustamine

Riigi digisiirde edukuse eelduseks on võimekuse kasvatamine, mis nõuab strateegiliste plaanide elluviimist erinevatel tasanditel. Digiriigile ülemineku rakendamise etapis keskendume mõtteviisi muutmisele ning vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste jagamisele. E-riigi Akadeemia (eGA) meeskond aitab teil arendada digioskusi avalikus sektoris, sealhulgas koolitada IT-spetsialiste, ning anda hääl lõppkasutajatele, nagu näiteks kodanikele ja huvirühmadele.

eGA meeskonda kuuluvad juhtimise, kaasamise ja poliitika eksperdid on suurte kogemustega praktikud, kellel on ette näidata väljapaistvaid tulemusi nii Eestis kui teistes riikides. Pöörduge eGA poole, et kasvatada oma võimekust ning anda uut hoogu digioskuste arendamisele.

Mida me pakume

eGA aitab avaliku sektori ja kodanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel järgnevate tegevustega:

  • Põhimõtete ja raamdokumentide, tegevuskavade ja tööplaanide koostamine ning abi nende rakendamisel
  • Digipädevuste ja -oskuste kajastamine ametijuhendites
  • Töötubade läbiviimine huvirühmadele
  • Õppe- ja arenduskavade väljatöötamine
  • Koolitajate koolitusprogrammide (ToT) läbiviimine
  • Digioskuste pilootprogrammid kogukonnas
  • Teadlikkuse tõstmise kampaaniate väljatöötamine ja käivitamine
Tekitas huvi? Võta ühendust!