fbpx
Digivõimekuse kasvatamine

Riigi digisiirde edukuse eelduseks on digivõimekuse kasvatamine, mis nõuab strateegiliste plaanide elluviimist erinevatel tasanditel. Digiriigile ülemineku etapis keskendume mõtteviisi muutmisele ning vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste jagamisele.

E-riigi Akadeemia (eGA) meeskond aitab teil arendada digioskusi avalikus sektoris, sealhulgas koolitada IT-spetsialiste, ning parandada kodanike ja huvirühmade juurdepääsu digilahendustele.

eGA meeskonda kuuluvad juhtimise, kaasamise ja poliitika eksperdid on suurte kogemustega praktikud, kellel on ette näidata väljapaistvaid tulemusi nii Eestis kui ka teistes riikides. Pöörduge eGA poole, et kasvatada digivõimekust ja lisada hoogu digioskuste arendamisele.

Mida me pakume

eGA aitab avaliku sektori ja kodanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel järgnevate tegevustega:

  • Põhimõtete ja raamdokumentide, tegevuskavade ja tööplaanide koostamine ning abi nende rakendamisel
  • Digipädevuste ja -oskuste kajastamine ametijuhendites
  • Töötubade läbiviimine huvirühmadele
  • Õppe- ja arenduskavade väljatöötamine
  • Koolitajate koolitusprogrammide (ToT) läbiviimine
  • Digioskuste pilootprogrammid kogukonnas
  • Teadlikkuse tõstmise kampaaniate väljatöötamine ja käivitamine