fbpx

Kasutustingimused

Tere tulemast E-riigi Akadeemia (eGA) veebilehele! Jätkates veebilehe sirvimist ja kasutamist, kohustute järgima kasutustingimusi, mis koos privaatsuspoliitikaga reguleerivad E-riigi Akadeemia ja kasutajate vahelisi suhteid veebilehe kasutamisel. Juhul kui Te mõne tingimusega ei nõustu, siis palun ärge kasutage meie veebilehte.

Veebilehe eesmärk on jagada teavet E-riigi Akadeemia tegevuse kohta.

Mõiste „E-riigi Akadeemia“ või „meie“ tähistab veebilehe omanikku asukohaga Rotermanni 8, Tallinn, Eesti Vabariik. Mõiste „Teie“ tähistab meie veebilehe kasutajat või külastajat.

Veebilehe kasutamise tingimused

Veebilehel avaldatud sisu on mõeldud Teile teadmiseks ja kasutamiseks. Veebilehe sisu võib muuta sellest ette teatamata.

Me ei garanteeri, et esitatud teave ja materjalid on täpsed, täielikud või sobivad konkreetseks eesmärgiks. Veebilehel esitatud teavet või materjale kasutate omal riisikol ning E-riigi Akadeemia sellise kasutuse eest ei vastuta.

Veebileht sisaldab meile kuuluvaid või litsentsitud materjale. Nende hulka kuuluvad ka veebilehe kujundus, välimus ja siin kasutatud graafilised elemendid. Veebilehel avaldatud materjale võib taasesitada ainult kooskõlas autoriõiguse teatisega, mis moodustab käesolevate kasutustingimuste osa. Kõikide veebilehel esitatud kaubamärkide kohta, mis ei kuulu või ei ole litsentsitud E-riigi Akadeemiale, on veebilehel esitatud vastav teade. Veebilehe omavolilise kasutamise eest võidakse esitada kahju hüvitamise nõue ja/või algatada kriminaalasi.

Veebilehel võib olla linke, mis viivad Teid teistele veebisaitidele. Need lingid on lisatud selleks, et pakkuda Teile mugavamalt täiendavat teavet. Me ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.

Veebilehe kasutamise ja sellest tulenevate vaidluste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Osa meie kogutavast teabest on isikuandmed, osa anonüümsed andmed.

Kui külastate meie veebilehte, võime koguda tehnilisi andmeid veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress, seadme tunnus, vaadatud teave ja asukohaandmed. Asukohaandmeid kogutakse anonüümselt ja nende alusel ei saa Teie isikut tuvastada.

Veebivormides võime küsida Teie nime või e-posti aadressi. Me kogume seda teavet Teile teenuste osutamiseks. Lisaks Teie esitatud andmetele registreeritakse Teie IP-aadress ja muud sellega seotud andmed.

Kui teatate veebilehega seotud probleemidest, palume Teil lisaks probleemi kirjeldusele esitada ka oma kontaktandmed.

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, salvestame Teie kontaktandmed ja e-kirjas esitatud muu teabe.

Kui tellite veebilehe kaudu teenust või tasute arve, palume Teil esitada tehingu andmed, sealhulgas oma postiaadressi, e-posti aadressi ja makse kirjelduse.

Kuidas me kasutame Teie isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid peamiselt selleks, et veebilehte täiustada ja pakkuda Teile parimat kasutuskogemust.

Kellega jagame Teie andmeid?

Me ei avalda andmeid, mille alusel saab tuvastada Teie isikut, välja arvatud juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku, või erandjuhtudel, kui oletame heauskselt, et seda nõuab seadus.

Kuidas saate oma isikuandmeid kontrollida?

Isikuandmete vaatamiseks ja ajakohastamiseks ning nende õigsuse tagamiseks, samuti kui Teil on küsimusi, saate meiega ühendust võtta aadressil info@ega.ee. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et tagada Teile juurdepääs meie käsutuses olevatele isikuandmetele 30 päeva jooksul taotluse saamisest. Tagame Teile juurdepääsu oma isikuandmetele, et saaksite neid kontrollida, teha vajalikud parandused või taotleda andmete kustutamist. Kui me saa Teie taotlust rahuldada 30 päeva jooksul, teatame Teile, millal saate andmetele juurdepääsu. Juhul, kui me mingil põhjusel ei saa Teile anda juurdepääsu oma andmetele, esitame selgituse, miks me seda teha ei saa.

Milliseid turvameetmeid kohaldatakse isikuandmete kaitsmiseks kadumise, väärkasutuse või muutmise eest?

Veebilehe kaudu esitatud isikuandmete kaitse on meie jaoks esmatähtis. Oleme kehtestanud halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed Teie isikuandmete kaitsmiseks.

Avaldamine ja uuendamine

Privaatsusteatist võidakse perioodiliselt läbi vaadata ning see kajastub teate all olevas jõustumiskuupäevas. Külastage veebilehte regulaarselt, et olla kursis kõikide muudatustega. Kui jätkate veebilehe kasutamist, tähendab see Teie nõusolekut käesoleva privaatsusteatise ja kõikide selle tulevaste muudatustega.

Privaatsuspoliitikat ouuendati viimati 6. aprillil 2018.

Kelle poole pöörduda küsimustega privaatsuspoliitika kohta?

Kui vajate abi, saatke e-kiri oma küsimuste ja märkustega aadressil info@ega.ee.