fbpx

E-ID nõustamisteenused ja teadmiste jagamine

Maailmapank on saanud abisaavate riikide valitsustelt mitmeid taotlusi elektroonilise identiteedi arendamiseks ja sellel eesmärgil Eesti teadmuse kaasamiseks. Kasvava nõudluse rahuldamiseks sõlmis Maailmapank „Identification for Development Initiative“ (ID4D)/ “Identiteet arengu toetuseks” algatuse raames lepingu E-riigi Akadeemiaga Eesti elektroonilise identiteedi ekspertide paindlikuks ja kiireks kaasamiseks. Hetkel on kaasatud  27 Eesti eksperti.

Ekspertidel on järgmised ülesanded:

  1. Toetada Maailmapanga osakondi riikide ja piirkondade ID-rakenduste tegevuskavade väljatöötamisel; Eesti parimate praktikate ja saadud õppetundide jagamisel elektroonilise identiteedi valdkonnas.
  1. Aidata Maailmapanga ID4D meeskonnal koostada analüüse, juhised ja kirjeldada Eesti parimad praktikad; pakkuda eksperdiarvamusi ja vaadata läbi uuringuid ja dokumente erinevate identiteedisüsteemide kavandamise ja planeerimise osas; aidata kaasa elektroonilise ID rakendamise käsiraamatute loomisel; aidata analüüsida avatud lähtekoodiga lahenduste rakendamist ja jätkusuutlikkust.

Valdkonnad

Tark valitsemine

Kestus

09/2018 – 08/2019

Projektijuht

Monika Lekić