fbpx

E-teenuste ja X-tee loomine Palestiinas

Palestiina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Palestiina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
January 2013 - March 2015
Projektijuht
Partnerid

Palestiina valitsus

Projekti eesmärgiks oli käivitada valitsusülesed e-teenused Palestiina valitsuses: juurutada andmevahetuse kesksüsteem x-tee, toetada x-teega seotud organisatsiooni ja õiguskeskkonna arendamist, hankida minimaalselt vajalik riistvara kesksüsteemi juurutuseks ja pilootasutuste liidestamiseks, ühendada vähemalt 5 valitsusasutust kesksüsteemiga, avada nende valitsusasutuste andmebaasid teenuste loomiseks ja luua vähemalt 15 e-teenust elanikele ja ametnikele, mis kasutavad loodud kesksüsteemi ja andmebaase.

Projekt keskendus X-tee kesksüsteemi ülesseadmisele Palestiinas, sellega kaasnevale organisatsiooniliste protsesside juurutamisele, õigusraamistiku ja regulatsioonide lõplikule kohandamisele ning e-teenuste ülesseadmisega kaasnevale koolitusele ja nõustamisele.

Projekti tegevusteks oli esmalt riistvara hankimine kesksüsteemi ja osalevate ministeeriumide tarbeks. Sellele järgnes kesksüsteemi juurutus Palestiina Telekommunikatsiooni ja Infotehnoloogia Ministeeriumis ning x-tee organisatsiooni ja vastavate regulatsioonide loomine ning täiendamine.

Samuti koolitati Palestiinas projektis osalevate ministeeriumide ametnikke. Lisaks abistati ministeeriumeid andmebaaside liidestamisel ja e-teenuste loomisel.