fbpx

Eesti IKT lahenduste tutvustamine arengumaade esindajatele 2021. aastal

Mitmed riigid
E-demokraatia | Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
E-demokraatia | Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/2021 - 12/2021
Eelarve
100 000 €
Projektijuht

Projekti “Eesti IKT lahenduste tutvustamine arengumaade esindajatele 2021. aastal” raames korraldas eGA e-valitsemise alaseid koolitusi arenguriikide avaliku sektori organisatsioonide ja vabaühenduste esindajatele.

Covid-19 ajendatud kriis, mis raskendas avaliku sektori administratiivsete ülesannete täitmist, on kinnistanud valitsuste arusaamise, et kodanike teenindamiseks ja usalduse loomiseks on äärmiselt oluline juurutada e-riigi lahendused ja e-teenused, mis võimaldaksid riigiga takistamatult suhelda.

Digitaalsete oskuste ja teadmiste parendamine on üks mõjusamaid meetmeid arenguriike toetada, sh Covid-19 kriisi mõjusid leevendada.

Esimese sammuks e-riigi lahenduste juurutamise teel on ametnike e-riigi alase teadmiste tõstmine ning oskuste parandamine. E-riigi Akadeemia pakkus e-riigi alast koolitust nii veebi teel kui ka koolitusena Eestis või sihtriigis, et tagada vajalike teadmiste jagamine ja nõustamine olenemata reisipiirangutest.