fbpx

Eesti küberturvalisuse strateegia analüüs

Eesti
Küberturvalisus
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
03/2023 – 08/2023
Projektijuht
Rahastajad
NextGenerationEU

Projekti eesmärk oli töötada välja ettepanekud Eesti riikliku küberjulgeoleku strateegia ettevalmistamiseks.

See hõlmas järgnevaid tegevusi:

  • riiklike küberturvalisuse strateegiate suundumuste ja trendide analüüsimist;
  • strateegia väljatöötamiseks oluliste lähtekohtade, mõjutegurite ja tulemuste väljaselgitamist;
  • osalemist töötubades, fookusrühmade kohtumistel ja muudel kaasamisüritustel koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti tulemusena esitatati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekud uue küberturvalisuse strateegia väljatöötamiseks.

Töö tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning projekti rahastas Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.