fbpx

E-riigi arhitektuuri ja e-valitsuse koosvõime väljatöötamine Ugandas

Uganda
Tehnoloogia
Riigid
Uganda
Valdkonnad
Tehnoloogia
Kestus
11/2020 - 09/2021
Eelarve
319 797.59 EUR
Projektijuht
Rahastajad

Projekti eesmärk on luua eeltingimused turvalise andmevahetuse jaoks Uganda valitsuasutuste vahel. Selleks töötame projekti käigus välja e-riigi arhitektuuri ja e-valitsemise koosvõime raamistiku ning anname soovitused nende juurutamiseks.

eGA ülesanded on järgmised:

  • vaadata üle kehtivad e-riigi standardid ja teha parandusettepanekud,
  • töötada välja IT-arhitektuuri ja koostalitlusvõime raamistiku õiguslik ja regulatiivne alus,
  • luua süsteemide integreerimise turbestrateegia,
  • töötada välja koostalitlusvõime raamistiku standardid,
  • võtta vastu ja juurutada e-riigi arhitektuur,
  • viia läbi muudatuste juhtimise protsess ja tõsta valitsusametnike teadlikkust,
  • valmistada ette üleminekukava.