fbpx

EU4Digital: Idapartnerluse riikide küberturvalisuse parandamine

Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
Küberturvalisus
Riigid
Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
11/19 - 11/23
Eelarve
300 000 €
Projektijuht
Partnerid

GFA Consulting Group GmbH (Lead Partner)

Action Global Communications

Detecon International GmbH

German Federal Office for Information Security

EU4Digital algatuse eesmärk on toetada digimajanduse võtmevaldkondi kuues idapartnerluse riigis – Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene – ja luua neis riikides kooskõla Euroopa Liidu regulatsioonide, seal hulgas Euroopa Liidu võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ning Euroopa Liidu (EL) parima praktikaga.

Koostöös partneritega nõustavad eGA eksperdid idapartnerluse riike eesmärgiga:

I. Tugevdada idapartnerluse riikide riikliku küberturvalisuse juhtimist ja õiguslikku raamistikku kooskõlas EL võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiiviga.
II. Luua idapartnerluse riikides raamistik oluliste teenuste osutajate ja kriitilise infoinfrastruktuuri kaitseks, mis oleks kooskõlas EL strateegia ja õigusruumiga.
III. Arendada idapartnerluse riikides küberturbe intsidentide haldamise võimekust.

Mida soovime saavutada?
  • Riiklikud küberturvalisuse strateegiad, asjakohane õigusraamistik ja regulatsioonid on arendatud idapartnerluse riikides kooskõlas EL NIS direktiiviga.
  • Erasektori ja kodanikuühiskonna suurem osalemine küberturvalisust puudutavas otsustusprotsessis.
  • Idapartnerluse riikidele on esitatud küberturvalisuse alase teadlikkuse (küberhügieeni) raamistik.
  • Kriitilise infrastruktuuri omanikud ja oluliste teenuste pakkujad on määratletud kooskõlas EL NIS direktiiviga.
  • Riiklik/riigi CSIRT/CERT on määratud ja üles ehitatud ning neil on intsidentide haldamise võimekus.
  • Raporteerimise, monitooringu ja ohuhinnangute andmise protsessid on loodud. Nende toel tekivad riigi tasemel iga-aastased küberturbe hinnangud, mis järgivad EL parimat tava.