fbpx

Gruusia küberkaitse võimekuse tugevdamine

Gruusia
Küberturvalisus
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
05/2023 - 05/2025; 09.2023-09.2025
Eelarve
€3,2 mln; €1 mln
Projektijuht
Rahastajad

Abimeede Gruusia kaitsejõudude toetamiseks – küberkomponent (05.2023-05.2025)

 

Projekti eesmärk on tugevdada Gruusia küberjulgeolekut, suurendades Gruusia kaitseministeeriumi alluvuses oleva küberjulgeoleku osakonna võimekust avastada infosüsteemidesse sissetungimisi ja tõrjuda küberrünnakuid. Selle käigus hangitakse vajalikku kübertarkvara ja- riistvara ja tõstetakse koolitustega ministeeriumi valitsusala ametnike küberkaitsevõimekust. Küberkaitseõpe hõlmab muu hulgas sertifitseerimiseksameid ja praktilist koolitust, nagu näevad ette Gruusia kaitseministeeriumi nõuded. Projekti edukust hinnatakse SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound) kvantitatiivsete näitajate alusel.

Peamised tegevused:

  • peamiste osapoolte vajaduste analüüs;
  • memorandumi (MoU) / koostöökokkuleppe allkirjastamine Gruusia ametivõimudega;
  • küberseadmete hankimine;
  • küberturvalisuse riist- ja tarkvara tarnimine, seadistamine ja koolitamine;
  • kübekaitse koolituse läbiviimine.

Abimeede Gruusia kaitseministeeriumile – küberkaitse komponent (09.2023-09.2025)

Projekti üldine eesmärk on suurendada Gruusia küberturvalisuse alast vastupanuvõimet, arendades Gruusia kaitseministeeriumi ja Gruusia relvajõudude küberkaitsevõimet. Erinevate tegevuste tulemusel paraneb Gruusia kaitseministeeriumi võimekus avastada sissetunge infosüsteemidesse ja võidelda küberrünnete vastu.

Peamised tegevused:

  • Gruusia kaitseministeeriumi võrgutaristu parendamine;
  • kübertark- ja -riistvaraga varustamine.