fbpx

Euroopa rahutagamisrahastu abi Gruusia küberkaitse tugevdamiseks

Gruusia
Küberturvalisus
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
05/2023 - 05/2025; 09.2023-09.2025
Eelarve
€3,2 mln; €1 mln
Projektijuht
Rahastajad

ELi Euroopa rahutagamisrahastu loodi eesmärgiga suurendada riikide kaitsejõudude võimekust ning pakkuda julgeolekualast koolitust, varustust ja taristut. Euroopa rahutagamisrahastu abimeetme küberkaitse komponent Gruusias suurendab riigi küberturvalisuse alast vastupanuvõimet, arendades Gruusia kaitseministeeriumi alluvuses tegutseva küberturvalisuse büroo ja relvajõudude küberkaitsevõimet. Tegevused hõlmavad infosüsteemide vastu tehtavate rünnakute avastamise suutlikkuse suurendamist ja küberrünnetega toimetulekut.

Projekti eesmärk on pakkuda hädavajalikku kübertarkvara ja -riistvara ning tugevdada koolituste kaudu küberkaitsevõimet. Koolituskursused hõlmavad sertifitseerimiskursusi ja praktilist tehnilist koolitust.

Projekti tulemuseks on Gruusia paranenud võrgutaristu ja tugevdatud küberkaitsevõime.