fbpx

IKT hariduses – kogemuste jagamine Palestiinas

Palestiina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Palestiina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
May 2010 - April 2011
Projektijuht

Projekti eesmärgiks oli kaasa aidata Palestiina Haridus- ja Kõrgharidusministeeriumil parendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist hariduse administreerimisel ja õppeprotsessis. Projektis pakkusime nõustamist ja tuge “Palestiina Omavalitsuse IKT hariduses” programmi ja tegevuskava väljatöötamisel.

Käesoleva projekti raames

  • kaardistasime IKT-hariduse olukorra Palestiina Omavalitsuses, et kindlaks teha edasise koostöö sisu ja vormid ning täpsustada koostöös partneritega Tallinnas toimuva 5-päevase koolituse kava,
  • korraldasime koolituse Eestis. Koolituse käigus said Palestiina OV Haridus- ja Kõrgharidusministeeriumi ametnikud ja teised haridustöötajad (sh aktiivsed õpetajad ja koolidirektorid) ülevaate Eesti kogemusest IKT-rakendamisel hariduse administeerimisel ja õppeprotsessis, mis aitas Palestiina OVl kavandada esmatähtsaid tegevusi antud valdkonnas.

Projekti tulemusena suurenes Palestiina Omavalitsuse haridustöötajate teadlikkus e-õppest ning IKT-kasutamisest hariduses. Paranenud on e-õppe planeerimine, läbiviimine ja kvaliteet. Kasvanud on Palestiina haridustöötajate valmisolek ning suutlikkus planeerida ja kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendeid hariduses. On loodud spetsialistide võrgustik, kes IKT-kasutamisele hariduses (sh IKT hariduses strateegia ja tegevuskava koostamisele) kaasa aitavad, tagades hariduse süsteemse moderniseerimise ja arengu.