fbpx

IOM MMDMA arendus

Valitsemine ja kaasamine
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
05/2022-11/2022
Eelarve
79 800 EUR
Projektijuht
Rahastajad
International Organization for Migration

Digiküpsuse hindamise metoodikat vajavad oma tegevuse kestlikkuseks ka suured rahvusvahelised organisatsioonid. eGA eksperdid lõid Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioonile (IOM) rändehalduse süsteemi digiküpsuse hindamise metodoloogia (Migration Management Digital Maturity Assessment). Selle juurde kuulus ka mudeli kasutamise koolitus IOM kolme riigi harukontorite töötajatele Lõuna-Aafrikas, Austraalias ja Gruusias. Samuti nõustasid eGA eksperdid migratsioonijuhtimise digiküpsuse mudeli katsetust Armeenias.

Rändehalduse süsteemi digiküpsuse hindamise mudeli on IOM-i jaoks kasulik tööriist, mis aitab teha kindlaks IT-lahenduste kasutamise hetkeolukorra ja parendusvaldkonnad konkreetsetes riikides. Sellise hindamise rakendamine suurendab IOMi ametnike teadlikkust ja suutlikkust kasutada IT-lahendusi juhtimises ning aitab kaasa IOMi algatuste jätkusuutlikkusele.

Rändehalduse süsteemi digiküpsuse hindamise aluseks on eGAs välja töötatud digitaalse küpsuse hindamise metoodika.