fbpx

IOM MMDMA arendus

Nutikas valitsemine
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
05/2022-11/2022
Eelarve
79 800 EUR
Projektijuht
Rahastajad
International Organization for Migration

Projektiga töötatakse välja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) jaoks rändehalduse süsteemi digiküpsuse hinnag (Migration Management Digital Maturity Assessment (MMDMA). Selle juurde kuulub ka koolitus MMDMA mudeli kasutamiseks kolmes IOMi piirkondlikus büroos ja nõustamine MMDMA piloteerimiseks.

MMDMA on IOM-i jaoks kasulik tööriist, et teha kindlaks digitaaljuhtimise hetkeolukord ja parendusvaldkonnad konkreetsetes riikides. Sellise hindamise rakendamine suurendab nii IOMi ametnike teadlikkust ja suutlikkust digitaalse juhtimise vallas kui ka aitab kaasa IOMi algatuste jätkusuutlikkusele.

MMDMA aluseks on eGA välja töötatud digitaalse küpsuse hindamine oma 10 fookusvaldkonnaga.