fbpx

Iraagi digitaliseerimise teekaart

Iraak
Nutikas valitsemine
Riigid
Iraak
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
02/2022 - 06/2023
Eelarve
136 605,99 EUR
Projektijuht
Rahastajad
UNDP

E-riigi lahenduste loomine algab olukorra kaardistamisest. Sellel eesmärgil hindavad eGA eksperdid Iraagi digiküpsust viies valdkonnas ning loovad ka vastavad arenduskavad. Projekt keskendub järgmistele valdkondadele: seadusandlus, organisatsiooniline juhtimine, andmevahetus, pilvestrateegia ja digipädevuste arendamine õppetöös. Lisaks hindavad eksperdid ka ametnike digipädevuse arendamise vajadust ning viivad läbi viis e-koolitust selle arendamiseks.