fbpx

Iraagi digitaliseerimise teekaart

Iraak
Nutikas valitsemine
Riigid
Iraak
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
02/2022-07/2022
Eelarve
136 605,99 EUR
Projektijuht
Rahastajad
UNDP

Projekti eesmärk on luua 5 teekaarti Iraagi e-riigi arendamiseks, mis keskenduksid järgnevatele teemadele:

1) juriidiline raamistik 2) organisatsiooniline raamistik 3) andmevahetus 4) pilvestrateegia 5) digipädevused koolides

Paralleelselt hindame ametnike digipädevuste arendamise vajadust ning loome ja viime läbi 5 e-koolitust.