fbpx

Iraagi digitaliseerimise teekaart

Iraak
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Iraak
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/2022 - 06/2023
Eelarve
136 605,99 EUR
Projektijuht
Rahastajad
UNDP

Projekti eesmärk oli luua 5 teekaarti Iraagi e-riigi arendamiseks järgnevatel teemadel:

  • juriidiline raamistik
  • organisatsiooniline raamistik
  • andmevahetus
  • pilvestrateegia
  • digipädevused koolides

Paralleelselt hindasime ametnike digipädevuste arendamise vajadust ning lõime ja viisime läbi 5 e-koolitust.