fbpx

Jamaika ID raamistiku hindamine

Jamaika
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Jamaika
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2021 - 10/2022
Eelarve
88 805 €
Projektijuht

eGA eksperdid nõustasid ja juhendasid IDB (Kesk-Ameerika Arengupank) ja NIDS-i projektimeeskonda riikliku isikutuvastuse süsteemi poliitikate, standardite ja protsesside loomist eesmärgiga tuvastada võimalikud puudused, pakkuda neile lahendused ning koostada kaheksa infoturbe korda.

Projekti tulemusena valimiv turvaline ID-kaardi väljastamise süsteem on aluseks tugeva identiteedi, sh digitaalse identiteedi loomisele ja juurutamisele, et tagada turvaline juurdepääs avalikele teenustele ning usaldus nende suhtes.

 

Projekt hõlmas järgnevaid tegevusi:
1. ID-kaardi väljastamist puudutavate regulatsioonide ja kordade õiguslik analüüs,
2. ID-kaardi väljastamist, taustakontrolli ja isiku tuvastamist puudutavate protsesside ülevaatamine ja vajadusel parendusettepanekute tegemine,
3. ID-kaardi väljastamisega seotud infosüsteemide arhitektuuri analüüs ja vajadusel parendusettepanekute tegemine,
4. lõppraporti koostamine (sisaldab tähelepanekuid ja soovitusi),
5. infoturbe kordade ülevaatamine ja täiendamine vastavalt ISO/IEC 27001 standardile ning olemasoleva itsidentide haldamise strateegia ülevaatamine.