Kaimanisaarte e-valitsemise nõustamine

Kaimanisaarte valitsus otsustas võtta infoühiskonna ehitamise ja avalike e-teenuste arendamise aluseks Eesti mudeli. Projekti käigus koordineerib eGA e-valitsemise alaseid konsultatsioone.

Projekt on jätkuks Kaimanisaarte nõustamislähetusele, mis korraldati 2016. aastal Kaimanisaartele.

Projektil on järgmised ülesanded :

  • rahvastikuregistri loomine;
  • digitaalse identiteedi juurutamine, sh ID-koodi loomine, ID-kaartide tootmine ja digitaalset identiteedi kasutust toetav seadusandlus;
  • riigi infosüsteemi haldussüsteemi juurutus, mis võimaldab arendada ja administreerida andmevahetuskihti ning põhiregistrite ja andmete käitlemise toetussüsteeme;
  • andevahetuslahenduse X-tee juurutamine.

Riigid

Kaimanisaared

Valdkonnad

E-keskvalitsus, E-teenused

Kestus

04/2017 - 04/2018

Projektijuht

Annela Kiirats