Kiribati e-valitsemise nõustamine

Kiribati
Nutikas valitsemine
Riigid
Kiribati
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
04/2019 - 03/2020
Eelarve
277708 €
Projektijuht
Partnerid
Rahastajad

Projektiga loome ja arendame Kiribatile e-valitsuse süsteemid ja sidevõrgustiku, mis ühendab valitsusasutusi ja loob aluse IKT-lahenduste kasutuselevõtuks. Lisaks nõustame valitsust e-valitsemise loomisel ja avalike teenuste osutamisel ettevõtetele ja kodanikele.

Projekti käigus teeme järgnevaid tegevusi:
E-riigi arengut koordineeriva organisatsiooni asutamine;
Olemasoleva info- ja sidetehnoloogia infrastruktuuri analüüs ning arendusettepankeute tegemine;
E-valitsemise üldkava ja rakenduskava loomine;
Eelduste ja prioriteetite määrtatlemine;
E-valitsemise poliitika ülevaate koostamine;
Jätkutegevuste lähteülesannete koostamine.

 

Read the blog post