fbpx

Kiribati e-valitsemise nõustamine

Projektiga loome ja arendame Kiribatile e-valitsuse süsteemid ja sidevõrgustiku, mis ühendab valitsusasutusi ja loob aluse IKT-lahenduste kasutuselevõtuks. Lisaks nõustame valitsust e-valitsemise loomisel ja avalike teenuste osutamisel ettevõtetele ja kodanikele.

Projekti käigus teeme järgnevaid tegevusi:
E-riigi arengut koordineeriva organisatsiooni asutamine;
Olemasoleva info- ja sidetehnoloogia infrastruktuuri analüüs ning arendusettepankeute tegemine;
E-valitsemise üldkava ja rakenduskava loomine;
Eelduste ja prioriteetite määrtatlemine;
E-valitsemise poliitika ülevaate koostamine;
Jätkutegevuste lähteülesannete koostamine.

Riigid

Kiribati

Valdkonnad

Tark valitsemine

Kestus

04/2019 - 03/2020

Eelarve

277708 €

Projektijuht

Monika Lekić

Partnerid

Aktors