fbpx

Kodanikeühenduste kaasamine digiteemade arutellu Lääne-Balkani riikides

Albaania | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
E-demokraatia
Riigid
Albaania | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
02/2020 - 01/2023
Eelarve
71 375 €
Projektijuht
Partnerid
Rahastajad
Euroopa Liit

ICEDA projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasatust digitaalarengu tegevuskava väljatöötamisse ja rakendamisse Lääne-Balkani riikides, täpsemalt Põhja-Makedoonias, Albaanias, Serbias, Montenegros ja Kosovos.

Projekti eesmärgid:

 • suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia suutlikkust tegeleda digitaalarengu tegevuskavast tõukuvate väljakutsetega;
 • suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli riigiasutuste abistamisel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali paremaks ärakasutamiseks, et parandada avalike e-teenuste kvaliteeti ja läbipaistvust;
 • tugevdada usaldust e-keskkondade vastu, pakkudes inimestele digitaalset kirjaoskust edendavaid koolitusi kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku kaudu;
 • suurendada digitaalse tegevuskavaga seotud küsimuste nähtavust kodanikuühiskonnas ja meedias;
 • suurendada kodanike nõudlust kvaliteetsete e-teenuste järele.

Projekti rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Mida me teeme?
 • E-valitsuse arengu ja digitaalse kirjaoskuse olukorra kaardistamine ja analüüsimine sihtriikides.
 • Digitaalarengu tegevuskava käsitlemiseks Lääne-Balkani  kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku loomine.
 • Koolituste korraldamine kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia suutlikkuse suurendamiseks.
 • 30 kodanikuühiskonna organisatsiooni digitaalse tegevuskava edendamise toetamine.
 • Kodanike ja riskirühmade  toetamine olemasolevate avalike e-teenuste kasutamisel.
Mida soovime saavutada?
 • 30 Lääne-Balkani kodanikuühiskonna organisatsiooni on saanud toetust digiarengu tegevuskava algatuste elluviimiseks.
 • Ilmunud on uurimused e-riigi olukorra kohta viies riigis.
 • Moodustatud on 15 kohalikku e-valitsemise tugikeskust, mida haldavad kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku liikmed.
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetel ja ajakirjanikel on oskused digiarengu tegevuskavaga seotud probleemide äratundmiseks ja lahendamiseks.
 • Sihtriikide kodanikud kasutavad enam avalike e-teenuseid.
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusasutuste vahel on loodud dialoog kaasava ja kodanikukeskse digitaalse tegevuskava üle, eesmärgiga parendada avalikke e-teenuseid.