fbpx

Kodanikeühenduste kaasamine digiteemade arutellu Lääne-Balkani riikides

Albaania | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
E-demokraatia
Riigid
Albaania | Kosovo | Montenegro | Põhja-Makedoonia | Serbia
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
02/2020 - 04/2023
Eelarve
71 375 €
Projektijuht
Partnerid

Metamorphosis Foundation (Põhja – Makedoonia) 

e-Governance Academy (Eesti) 

Partners Serbia(Serbia) 

NGO 35mm (Montenegro) 

Open Data Kosovo (Kosovo) 

Lѐvizja Mjaft! (Albaania)

Rahastajad
Euroopa Liit

ICEDA projekti kõige positiivsem tulemus oli vastutavate institutsioonide mõtteviisi ümberkujundamine, et kodanikuühiskond tuleb kaasata otsuste tegemise protsessi. Samuti muutusid nad  avatumaks kodanikuühiskonna ekspertiisi panusele. Projekt on muutnud Lääne-Balkani inimesed teadlikumaks digitaliseerimisprotsessist ja sellest, kuidas hoida andmeid selles protsessis turvaliselt. Sidusrühmade teadlikkust suurendati meedia, kodanikuühiskonna ning avalike institutsioonide esindajate koolitamise ning nende kogemuste jagamise abil riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Lisaks aitas ICEDA projekt kaasa e-teenuste platvormi kasutuselevõtule ning uue digitaalse tegevuskava strateegia ja e-valitsemise strateegia ettevalmistamisele.

Ilma ICEDA projekti toeta ei oleks Lääne-Balkani maades olnud digitaliseerimine ja digiarengu tegevuskavaga seotud protsessid nii mõjusad, sest  projektil oli piirkonnas domineeriv ja teedrajav roll. Hindamine näitas, et ICEDA projekt oli piirkondliku digistrateegia elluviimise toetamisel oluline. Samuti täiendas projekt teisi piirkonna algatusi ja projekte. Ehkki projekti tulemused on mõnes riigis jätkusuutlikumad kui teistes, on see julgustanud koostöökultuuri muutumist kõigis partnerriikides.

ICEDA projekti viisid ellu 5 Lääne-Balkani riigi Albaanias, Kosovos, Montenegros, Põhja-Makedoonias ja Serbias kodanikeühendused koostöös e-riigi akadeemiaga (eGA).

eGA roll oli järgnev:

 • anda sisend ja konsulteerida
 • korraldas kaks sessiooni e-valitsemise konverentsil
 • osaleda ettekandega veebi- ja kohapealsetel üritustel
 • teha kaks podcasti
 • viia läbi 10 koolitust ja 4 veebiseminari 52 osalejale
 • korraldada õppekäik 23 inimesele

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

7381
inimest osales 114 ICEDA üritusel
303
vabaühenduse esindajat ja ajakirjanikku sai digiarengu koolitust
199
digialgatust (e-teenust ja/või poliitikamuudatust)
14
eeskoste ettevõtmist
Mida tegime ja saavutasime?
 • E-valitsuse arengu ja digitaalse kirjaoskuse olukorra kaardistamine ja raportid kõigi sihtriikide kohta.
 • Digitaalarengu tegevuskava käsitlemiseks Lääne-Balkani  kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku loomine, kuhu kuulusid 6 partnerorganisatsiooni, 16 institutsiooni, 14 kodanikuühendust.
 • Koolituste, õppekäikude, veebiseminaride ja konverentside korraldamine ning mentorlus kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia suutlikkuse suurendamiseks.
 • 29 kodanikuühiskonna organisatsiooni digitaalse tegevuskava edendamise toetamine.
 • Kodanike ja riskirühmade  toetamine olemasolevate avalike e-teenuste kasutamisel.
 • Digiteemade nähtavuse suurendamine Lääne-Balkani riikide kodanikeühenduste seas ja meedias.

 

ICEDA projekti tulemused numbrites:

 • 14 eeskoste algatust
 • 199 riikliku tasandi e-teenuse ja/või poliitikamuudatust
 • 24 vastastikuse mõistmise memorandumit või koostöölepingut avaliku sektoriga
 • 18 meediapartnerlust; 286 organisatsiooni kajastas digiteemasid;
 • 31 770 kodanikku abistati e-teenuste kasutamisel
 • 7381 inimest osales 114 ICEDA veebipõhisel ja kohapeal läbiviidud üritustel
 • 243 kodanikuühenduse esindajat ja 60 ajakirjanikku on teadlikumad oma rollist digitaalarengu tegevuskava kujundamisel
 • 3160 audio-videomaterjali ja sotsiaalmeedia postitust, millel oli 7 435 997 näitamist