fbpx

Algas Lääne-Balkani kodanike kaasamisprojekt

03.03.2020

Kristina Reinsalu, Monika Lecič ja Liia Hänni osalesid 2.-3. märtsil 2020 Belgradis, Serbias projekti „Kodanike kaasatuse suurendamine digitaalses tegevuskavas – ICEDA/ Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda – ICEDA“ avakoosolekul.

Projekti peamine eesmärk on suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasatust Lääne-Balkani riikide (Albaania, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia) digitaalarengu tegevuskava väljatöötamisse ja rakendamisse.

Tehtava töö tulemuseks on kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusasutuste tihedam dialoog kodanikukeskse digiarengukava loomiseks, tuginedes sihtriikides avalike teenuste parendamise soovitustele.

Projektis vastutavad eGA eksperdid e-valitsemise olukorra kaardistamise ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse suurendamise metoodika väljatöötamise eest.

Tööd rahastab Euroopa Liit ja viivad ellu Põhja-Makedoonia Metamorfoosi Sihtasutus, E-riigi Akadeemia, Albaania Levizja Mjaft!, Serbia Teadusuuringute, Läbipaistvuse ja Vastutuse Keskus, Montenegro MTÜ 35mm ja Open Data Kosovo.