fbpx

Kodanikuaktiivsuse edendamine Euroopa Liidus

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
09/2009 - 06/2010

EPACE projekti peamiseks eesmärgiks oli tuvastada strateegiaid ja häid praktikad, mis võimaldavad poliitika kujundajatel edendada kodanikuosalust. Kodanikuühiskonna arendamise valdkondadest on projekti raames tähelepanu all neli teemat:

 • demokraatia edendamine kui riigivalitsemise osa (democracy administration),
 • e-demokraatia,
 • kodanikuharidus,
 • noorte ja vähemuste kaasamine ühiskonnaellu.

Projekt otsib võimalusi teabe vahetamiseks ning hinnangute andmiseks headele praktikatele, mis on suunatud kodanike osaluse suurendamisele ja osalusvõimaluste tutvustamisele Euroopa Liidus. Samuti on projekti eesmärgiks tõsta ametnike teadlikkust ning motivatsiooni kodanike kaasamiseks ja osalemiseks. Erilist tähelepanu pööratakse noortele, immigrantidele ja teistele madala osalusega gruppidele. Projekt loob võrreldava ja sisutundliku andmestiku ning genereerib ideid ja strateegilisi ettepanekuid, mis võimaldavad kaardistada ja arendada praktikaid, mille eesmärgiks on kodanikuosaluse suurendamine EL-is.

E-riigi Akadeemia koordineeris projekti uuringutegevusi alljärgnevate teemade osas:

 • Demokraatia edendamise poliitikad ja head praktikad;
 • E-demokraatia ning e-kaasamise poliitikad ja head praktikad, sealhulgas:
  • a. küsitlusankeetide analüüs (hinnanguliselt kuni 10 ingliskeelset ankeeti teemal democracy administration ning kuni 10 ankeeti teemal e-democracy);
  • b. vajadusel Euroopa riikides vastavate teemade ning heade praktikate eest vastutavate kontaktisikutega suhtlemine ankeedivastuste täpsustamiseks;
  • c Täiendava uuringu teostamine avaldatud publikatsioonide ja muude materjalide alusel mõlema teema osas, et täiendada ja täpsustada ankeetide analüüsi tulemusi ning saada laiem ülevaade EL liikmesriikides rakendatavatest praktikatest;
  • d. Järelduste koondamine, publikatsioonide ettevalmistamine mõlemal teemal, sh Euroopa Nõukogu e-demokraatia soovituste integreerimine e-demokraatia publikatsiooni;
  • e. Osalemine projekti raames toimuva konverentsi aruteludes vastavatel teemadel;
  • f. Osalemine rahvusvahelise võrgustiku Democracy Officials’ Network töö planeerimisel konverentsi käigus (Tallinnas, 7.-8. detsembril 2010).