fbpx

Kodanikukeskne e-valitsemine Euroopas (eCitizen II)

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
01/ 2010 - 12/ 2012
Projektijuht
Partnerid

11 riigi linnavalitsused ja regionaalsed ühendused

Tartu linn

Baltic Institute of Finland

Rahastajad

Projekti peamiseks eesmärgiks oli arendada  Euroopa linnades ja regioonides  teadlikkust ja valmisolekut kodanikukesksemaks e-valitsemiseks. Selleks kaardistati ja vahetati parimad e-kaasamispraktikaid, korraldati ühiseid õppeseminare.  E-riigi Akadeemia rolliks oli e-demokraatia eksperditeenuse pakkumine, veebipõhise käsiraamatu koostamine ning rea rahvusvaheliste seminaride ettevalmistamises osalemine. Projekt toimus Interreg IVC programmi raames, juhtpartneriks oli Balti Instituut Soomes.

Tehtud tööd

1. Ekspertteenuse pakkumine

E-riigi Akadeemia nõustas Tartu linna projekti tegevuste läbiviimisel.

2. Ühisseminar

Iga projekti partner – siia kuulub nii linnavalitsusi kui regionaalseid ühendusi 11-st riigist – korraldas projekti jooksul ühe kõigi partnerite osalusel toimuva ühisseminari ning lisaks iga teema kohta kohalikke seminare. Seminaride teemad, mis on ühtlasi aluseks veebipõhise käsiraamatu sisule, puudutavad nii e-kaasamise lahendusi kitsamalt kui ka laiemaid teemasid nagu organisatsiooni tegevuskultuuri muutus, tehnoloogia ja hangete väljakutsed jne.

3. Käsiraamat

Käsiraamat tutvustas partnerite erinevate teadmisi, kogemusi ja praktikaid ja andis soovitusi nende rakendamiseks.

Pan European Best Practice Manual for e-Participation