fbpx

Kodanikukesksed digiteenused Armeeniale

Armeenia
Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Armeenia
Valdkonnad
Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
02/2020 - 08/2022
Eelarve
499599 €
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

Projekti eesmärk on parendada Armeenia avalike digiteenuste arendamist, tõhustades e-valitsemise juhtimist, poliitikakujundamist ja selle rakendamist, ning arendada avalike teenuste osutamiseks digitaalse isikutuvastuse teenuseid (eID-teenuseid).

Plaanis on aidata Armeenia valitsusel lõimida digitaalse identifitseerimise teenused e-valitsemise taristuga ja luua teadlikkuse tõstmise kava e-identiteedi kasutuselevõtuks ja kasutamise suurendamiseks.

Lisaks hindavad eGA eksperdid Armeenia koostalitlusvõime raamistikku ja annavad soovitusi e-teenuste arendamiseks ja lõimiseks e-valitsemise taristuga.

Mida me teeme?

Projekti jooksul eGA eksperdid:

 • analüüsivad avalike teenuste osutamise poliitika väljatöötamist ja rakendamist ning koostavad rakendusplaani,
 • analüüsivad õiguslikku raamistikku ja annavad soovitusi paranduste tegemiseks,
 • viivad läbi seminare ja koolitusprogramme valitsusasutuste töötajatele,
 • luuvad teadlikkuse tõstmise strateegia ja analüüsivad kodanike tagasisidet,
 • analüüsivad pakutavaid eID-teenuseid ja nende kasutamist avalike ja erateenuste osutamisel,
 • tuvastavad eID teenuste kasutamise võimalikud seadusandlikud, tehnilised, protseduurilised, organisatsioonilised ja rahalised tõkked,
 • töötavad välja eID teenuse finantsmudeli,
 • töötavad välja kommunikatsiooniplaani,
 • hindavad olemasoleva koostalitlusvõime raamistikku,
 • töötavad välja avalike teenuste osutamise ühtsed standardid,
 • optimeerivad klienditeenindajate ja haldustöötajate tööjaotust.