fbpx

Kolme Aafrika riigi nõustamine ja koolitamine e-valitsemise teemadel

Mitmed riigid
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
11/2021 - 11/2023
Eelarve
591 000 €
Projektijuht
Partnerid

Eesti Välisministeerium
Eesti ITL

Rahastajad

Projekti üldeesmärk on aidata kaasa digitaalse lõhe kaotamisele ja digiuuenduste kasutuselevõtule kaasava säästva arengu toetuseks Aafrikas. Projektiga tugevdame kolmes Aafrika riigis e-riigiga tegelejate suutlikkust määratleda ja rakendada meetmeid, mis aitaksid neil toime tulla digipöörde katsumustega.

Projekti käigus viime kolmes Aafrika riigis  läbi digiküpsuse hindamise, teeme kolme riigi ametnikele  koolitusvisiit Eestisse ning võimaldame nende delegatsioonidel osaleda e-valitsemise konverentsil Tallinnas, Eestis.

Tegevused on osa Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu (AU-EU) Digital for Development (D4D) projektist.

Mida soovime saavutada?

1) Digiküpsuse hindamine ja tegevuskava koostamine
Hindamine pakub ülevaadet olukorrast ning tegevuskava arusaama, mida teha, et toime tulla digipöörde katsumustega.

2) Õppekäigud Eestisse
Õppekäigud aitavad e-valitsemisega tegelevatel ametnikel aru saada otsustest, mida valitsused peavad tegema, et suurendada  haldussuutlikkust ja arendada jätkusuutlikku avalike teenuste osutamist.

3) E-valitsemise konverentsil osalemine
Konverentsil koguvad riigiametnikud inspiratsiooni erinevatest digipöörde mudelitest, et arendada e-teenuste kasutamist sisukalt ja tulevikku suunatud viisil.