fbpx

Kolme Araabia riigi digiküpsuse hindamine

Mitmed riigid
Nutikas valitsemine
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
12/2020 - 03/2023
Eelarve
129 618 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia (eGA) eksperdid viivad läbi avaliku sektori digiküpsuse hindamise kolmes Araabia riigis. Hindamise eesmärk oli hinnata kolme riigi avaliku sektori praegust digitaalset küpsust, teha üldisi järeldusi ja pakkuda ettepanekuid edasiseks tegevuseks 12 e-valitsuse fookusvaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi juriidiline raamistik
 • Digitaalsed andmebaasid, koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Infoturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Rahvusvaheline koostöö

Digiküpsuse hindamises osalenud riigid saavad kasutada digitaalse küpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiraatsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aidab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.

Lisaks korraldab eGA  7 veebiseminari Araabia riikide digimuutuste juhtimise eest vastutavatele riigiametnikele. Veebiseminarid keskenduvad järgmistele teemadele:

 • E-valitsuse ökosüsteem ja põhielemendid;
 • E-riigi korraldus ja digioskused;
 • Riiklikud andmebaasid: andmete digitaalne kogumine ja haldamine;
 • Turvalised andmevahetuse ja koostalitlusvõime lahendused;
 • Digitaalne identiteet kodanikele ja ettevõtetele;
 • Riikliku küberjulgeoleku korraldamine;
 • Digimuutuste juhtimine ja haldamine.

Viimase sammuna koostatakse eGA poolt läbi viidud digitaalse küpsuse hinnangute põhjal Araabia riike hõlmav piirkondlik digitaalse küpsuse väljavaade.