fbpx

Araabia riikide digiküpsuste hindamised

Kuveit | Liibanon
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Kuveit | Liibanon
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2020 - 09/2023
Eelarve
129 618 €
Projektijuht

E-riigi Akadeemia eksperdid hindasid avaliku sektori digitaalset küpsust kahes Araabia riigis: Liibanonis ja Kuveidis. Eesmärk oli hinnata nende riikide avaliku sektori digitaalset küpsust, teha üldisi järeldusi ja pakkuda soovitusi edasiseks tegevuseks 14 e-valitsemise põhivaldkonnas:

 • Poliitiline tahe ja tugi
 • E-valitsemise koordineerimine
 • E-riigi finantsraamistik
 • E-riigi õiguslik raamistik
 • Andmed, digitaalsed andmebaasid
 • Koosvõime, turvaline andmevahetus
 • Turvaline digi-identiteet ja digiallkiri
 • Digipädevused
 • Teenuste kättesaadavus, teavitustegevused
 • E-demokraatia
 • Küberturvalisus
 • Telekommunikatsioon ja digitaristu
 • Innovatsioon ja arenevad tehnoloogiad
 • Rahvusvaheline koostöö

Digiküpsuse hindamises osalenud riigid saavad kasutada digitaalse küpsuse hindamise aruannet digipöörde riikliku strateegia aluse ja inspiratsiooniallikana. Samuti on aruanne sisendiks ÜRO Arenguprogrammi (inglise keeles United Nations Development Programme, lühend UNDP) ja eGA väljatöötatud digihindamise tööriistale, mis aitab välja selgitada digitaalsed võimalused säästva arengu eesmärgide saavutamise kiirendamiseks.

Lisaks korraldas E-riigi Akadeemia 7 veebiseminari Araabia riikide digimuutuste juhtimise eest vastutavatele riigiametnikele, kus osales kokku 179 osalejat Alžeeriast, Egiptusest, Iraagist, Jordaaniast, Kuveidist, Liibanonist, Liibüast, Marokost, Palestiina riigist, Saudi Araabiast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Tuneesiast. Veebiseminarid keskendusid järgmistele teemadele:

 • E-valitsuse ökosüsteem ja põhielemendid
 • E-riigi korraldus ja digioskused
 • Riiklikud andmebaasid: andmete digitaalne kogumine ja haldamine
 • Turvalised andmevahetuse ja koostalitlusvõime lahendused
 • Digitaalne identiteet kodanikele ja ettevõtetele
 • Riikliku küberjulgeoleku korraldamine
 • Digimuutuste juhtimine ja haldamine

Projekt hõlmas ka Araabia Riikide piirkonna UNDP ametnike õppevisiiti Eestisse, et õppida ja vahetada infot digitaalse valitsemise kohta.

Viimase sammuna koostati regionaalne digiküpsuse väljavaade, milles võeti kokku projektiga läbi viidud hindamiste tulemused ja varasemalt UNDP-ga koostöös läbi viidud projektid, mõnede riikide puhul samuti dokumendiuuringute kaudu. Aruanne andis üldise ülevaate kogu piirkonnast koos regionaalsete soovitustega ühiskondade, sh avaliku sektori edasiseks digitaliseerimiseks.