fbpx

Küberturvalisuse kiirreageerimisprojekt Albaaniale, Montenegrole ja Põhja-Makedooniale

Albaania | Montenegro | Põhja-Makedoonia
Küberturvalisus
Riigid
Albaania | Montenegro | Põhja-Makedoonia
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
08/2022 - 07/2023
Eelarve
1 834 655 €
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

EL-i toetatavas projektis “Küberturvalisuse kiirreageerimisprojekt Albaaniale, Montenegrole ja Põhja-Makedooniale” aitab eGA parendada Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia küberturvalisusega tegelevate asutuste küberkerksust kooskõlas ELi acquis‘ga ja parimate tavadega.

Tegevuste tulemuseks on Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia ametkondade kübervõimekuse tugevdamine ning küberjulgeolekuintsidentidega toimetuleku ning riskijuhtimise paranemine.

Projekt hõlmab järgmisi tegevusi:

  • funktsionaalse juhtimismudeli loomise toetamine küberturvalisuse ja kriitilise infrastruktuuri kaitseks,
  • küberturvalisuse normatiiv-seadusandliku raamistiku kohandamise nõustamine;
  • küberintsidentide käsitlemise üksuste organisatsioonilise ja tehnilise suutlikkuse parandamine;
  • küberintsidentide üksuste erialased koolitused ja kogukonna tugevdamine;
  • tehnilised küberturvalisuse õppused valitsusasutuste ja kriitiliste teenusepakkujate küberturvalisuse ekspertidele tehniliste oskuste arendamiseks