fbpx

Moldova küberkerksuse parandamine 2.0

Moldova
Küberturvalisus
Riigid
Moldova
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
05/2024 - 11/2025
Eelarve
€ 2.7 mln
Projektijuht
Rahastajad

Euroopa Liit käivitas Moldova abiprojekti eesmärgiga parandada riigi ja kriitiliste teenuste osutajate küberkerksust ehk võimet osutada teenust ka küberrünnakute olukorras. Projekti esimese faasi eesmärk oli viia Moldova riigiasutused ja nende tegevused kooskõlla ELi võrgu- ja infoturbe direktiivi (NIS) nõuetega. Kahe aasta jooksul parandati oluliselt riigi küberkerksust, keskendudes peamiselt kriitilise infrastruktuuri kaitsele, koostati ja võeti vastu Moldova küberturvalisuse seadus ning loodi riiklik küberkaitsekeskus. Lisaks viidi koos partneritega läbi üle saja koolituse enam kui 3000 osalejale.

E-riigi Akadeemia juhitud Moldova küberkerksuse parandamise projektis 2.0 jätkatakse riigi ja kriitiliste teenuste osutajate küberkerksuse suurendamist, tagamaks riigiasutuste teenuste kättesaadavus ka küberrünnakute olukorras.

Projekti 2.0 eesmärgid on:

  • riigi küberturvalisuse infrastruktuuri ja kerksuse tugevdamine;
  • kriitiliste infosüsteemide kaitsmine;
  • küberturvalisusega seotud seadusandlike raamistike rakendamine ja täiustamine ning Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla viimine.

Lisaks toetab eGA Moldova partnerite osalemist rahvusvahelistes võrgustikes, foorumites, konverentsidel ja võimekuse suurendamise üritustel. Samuti on fookuses veebipõhise privaatsuse ja isikuandmete kaitsega seotud küsimused.