fbpx

Montenegro digiküpsuse hindamine

Montenegro
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Montenegro
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
04/2021 - 08/2021
Eelarve
67310 €
Rahastajad

eGA toetas Montenegro valitsust digipöörde ettevalmistamisel, hinnates avaliku sektori digiküpsust, jagades soovitusi digimuutuste rakendamiseks ning kavandades muutuste juhtimiseks vajaliku koordinatsioonimudeli.

Projekti käigus viidi läbi järgnevad tegevused:

  • Montenegro avaliku sektori digiküpsuse hindamine, mis hõlmas avaliku sektori võimekuse hindamist e-valitsemise reforme läbi viia ning ärisektorile olulisi e-teenuseid luua,
  • digimuutuste elluviimise soovituste koostamine, keskendudes erasektori võimalikule saadavale kasule,
  • e-valitsemise koordinatsiooni mudeli kavandamine, mis oleks optimaalne digimuutuste elluviimiseks Montenegros ja selgitaks avaliku sektori osapoolte tööjaotust ja koosseisu.