fbpx

Sarawaki digiküpsuse hindamine

Malaisia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Malaisia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/2022-07/2022
Eelarve
43 780 EUR
Projektijuht
Rahastajad
Sarawak Digital Economy Corporation

Digiriigi arendamine algab digiküpsuse hindamisest, mis määrab edaspidiste arengute alused ja lähtekoha. eGA eksperdid hindasid Malaisia Sarawaki regiooni digiküpsust, pakkudes väärtuslikku sisendit piirkonna edasiste kestlike digiarengute kavandamiseks. Hindamine andis ülevaate e-valitsemise hetkeolukorrast Sarawakis, määratles alused aruteludeks edasise arengu prioriteetide üle ning andis konkreetsed soovitused järgmisteks sammudeks, keskendudes eelkõige sellele, mida valitsus saaks teha teenuste pakkumise parandamiseks ettevõtetele ja suurendada erasektori digitaliseerimist. Lisaks analüüsisid eksperdid digivalitsemise seadusandlikku raamistikku kõigis fookusvaldkondades. Erilist tähelepanu pöörati sellele, kuidas digiarengud mõjutavad erasektorit kui valitsuse peamist digisiirde koostööpartnerit. Soovitused sisaldasid ka e-residentsuse/e-identiteedi juurutamise võimalust ja praktilisi lahendusi ning meetmeid diginomaadide ligimeelitamiseks.