fbpx

Serbia e-valitsemise tegevuskava koostamine

Serbia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Serbia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
08/2017
Eelarve
14314 €
Projektijuht
Rahastajad

Projekti käigus töötas eGA välja Serbia digitaalsete muutuste juhtimise tegevuskava. Tegevuskava sisaldab ülevaadet praegusest olukorrast, prioriteetsete tegevuste määratlemisest koos nende mõõdetavate tulemuste ja üldise mõju prognoosiga.

Tegevuskava väljatöötamine hõlmas esialgset uurimistööd, ekspertide neljapäevast lähetamist Serbiasse lähte- ja tegevuskavade väljatöötamiseks.

Serbias digitaalse juhtimise teekaardi väljatöötamine hõlmas järgmisi tegevusi:

  1. Esialgsed uuringud
  2. 4-päevane teabekogumismissioon Serbiasse, mille käigus intervjueeriti võtmeisikuid
  3. Teekaardi väljatöötamine