fbpx

Sissejuhatav visiit Benini

Benin
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Benin
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
01/2018 - 02/2018
Projektijuht
Rahastajad
Benini valitsus

Külastuse eesmärk oli saada ülevaade e-valitsuse olukorrast Beninis, jagada Eesti praktilisi kogemusi e-valitsemise valdkonnas, hinnata praegust olukorda ning tuua välja üldised järeldused ja ettepanekud edasisteks tegevusteks.

Külastus hõlmas järgmisi tegevusi:
1) e-valitsuse arendusvõimaluste väljaselgitamine, keskendudes eelkõige:
e-identiteedi strateegiatele, tehnoloogiatele ja toimingutele;
e-valitsuse koostalitlusvõime raamistikule ja tehnoloogiaarhitektuurile (X-tee ja järgmised sammud selle rakendamiseks);
2)e-valitsuse õigusliku olukorra kaardistust;
3)küberjulgeoleku strateegiate ja meetodite tutvustust;
4) turvaintsidentide käitlemise ja järelevalve tutvustust;
5) Eesti e-valitsemise tavade tutvustamine ja edasise koostöö võimaluste arutamine.