fbpx

Tehniline abi X-tee juurutamiseks

Madagaskar
Tehnoloogia
Riigid
Madagaskar
Valdkonnad
Tehnoloogia
Kestus
06/2023 – 09/2024
Eelarve
€ 253 469
Projektijuht
Rahastajad

Turvaline andmevahetus on digivalitsemise ja teenuste pakkumise peamine võimaldaja. Madagaskari valitsuse digihaldusüksus (Unité de Gouvernance Digitale, UGD) on oma algatuse PRODIGY (Project de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy) raames teinud jõupingutusi, et juurutada Madagaskaril Eesti päritolu turvaline koosvõimeplatvorm X-tee. X-tee kasutuselevõtu kiirendamiseks Madagaskaril abistavad eGA eksperdid UGD-d järgmiste tegevustega:

  • kasutusele võetud X-tee audit, et tuvastada võimalikud tehnilised puudujäägid;
  • organisatsiooni hindamine, et tagada kasutajatele platvormi lihtsam kasutuselevõtt ja kasv;
  • õigusraamistiku soovitused kohandada olemasolevaid õigusakte ja muuta need sobivaks digisiirde läbiviimiseks ja ulatuslikuks riigiasutuste vaheliseks digitaalseks andmevahetuseks;
  • X-tee eest vastutava meeskonna suutlikkuse suurendamine;
  • UGD ja teiste valitsusasutuste töötajate teadlikkuse tõstmine e-valitsemise, X-tee kasutamise ja e-teenuste loomise vallas.

  Projekt sisaldab eGA ekspertide lähetust Madagaskarile ja UGD meeskonna õppevisiiti Eestisse.