Ukraina avaliku sektori küberturvalisuse kompetentsi tõstmine

Ukraina
Küberturvalisus
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
06/2020 - 05/2021
Eelarve
178682 €
Projektijuht

Projekti eesmärk on suurendada Ukraina avaliku sektori võimekust hinnata oma infosüsteemide turvalisust ja luua asutuses selleks vajalikud protseduurid.

Projekti käigus töötame välja juhendid asutustele, kes soovivad läbi viia infosüsteemide turvateste ja hindamisi, ning anname juhised testide läbiviimiseks, tulemuste hindamiseks ning riskide maandamise meetmete rakendamiseks.

Projekt pakub ka praktilisi soovitusi turvatestide ja hindamisprotseduuride planeerimiseks, elluviimiseks ja selleks vajaliku teabe korrastamiseks ja säilitamiseks.

Hindamise ja testide tulemusena saavad kriitiliste infosüsteemide omanikud ja/või teenuse pakkujad teha rakendusplaane küberrünnete vältimiseks vajalike sammude elluviimiseks. Projekti käigus viime läbi piloothindamised testasutuste infosüsteemides, mis on nende töös kriitilise tähtsusega.

Uudis