fbpx

Ukraina avaliku sektori küberturvalisuse kompetentsi tõstmine

19.06.2020

Koostöös Ukraina Digipöörde Ministeeriumiga on E-riigi Akadeemia alustanud küberturvalisusega seotud tegevusi Ukrainas. Järgneval aastal on plaanis tõsta Ukraina riigiasutuste võimekust oma infosüsteemide turvalisuse hindamisel ja luua asutuses turvalisuse testimiseks vajalikud protseduurid.

Projekti Cyber Security Readiness in Ukraine Public Authoritieskäigus juhendavad eGA kübereksperdid riigiasutuste spetsialiste turvatestide planeerimisel, tellimisel ja läbiviimisel ning koolitavad asutuste juhte mõistma testimise vajalikkust. Samuti viime läbi näidistestid.

Ukraina digipöörde ministeeriumi asedirektori Aleksei Vyskubi sõnul on küberturvalisuse teadlikkuse tõstmine riigiametites oluline Ukraina digireformide läbiviimise õnnestumiseks.

“Tahame teha tõhusat koostööd oma partneritega, et suurendada Ukraina valitsusasutuste küberturvalisuse alaseid pädevusi ja juurutada riigi infosüsteemide turvalisuse hindamine ja testimine. Infosüsteemide turvalisus ja vastupidavus on olulised, et pakkuda kodanikele usaldusväärseid ja jätkusuutlikke digitaalseid teenuseid,” ütles Vyskub.

Ukraina avaliku sektori küberturvalisuse kompetentsi tõstmist toetab Välisministeerium ja USAID.