fbpx

URBACTi projekt “Aktiivsed kodanikud”

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
06/2020 - 09/2022
Eelarve
27 600€
Rahastajad
Euroopa Liit

URBACTi projekt “Aktiivsed kodanikud” toetab avaliku ruumi arendamist ja inimeste kaasamist kohalikku ellu. Projekti jooksul moodustavad osalevad omavalitsused kohalikest elanikest algatusgrupid, et leida uusi ideid avaliku ruumi arendamiseks.

eGA teeb koostööd Tartu vallaga, kes on üks kaheksast URBACT projektis osalevast Euroopa omavalitsusest. eGA ülesandeks on olla kohaliku töögrupi koordinaatoriks ja koostöös Tartu vallaga:

  • ette valmistada URBACT kohalike töögrupi kohtumiste sisu ja modereerida kohtumisi ,
  • analüüsida ja jälgida kohaliku töögrupi tegevust,
  • koostada kokkuvõtted kohaliku töögrupi tegevuse kohta nii kohalikul kui võrgustiku tasemel,
  • korraldada/eest vedada kohaliku töögrupi panustamist rahvusvahelistesse projekti tegevustesse,
  • osaleda rahvusvahelistel võrgustiku kohtumistel ja koolitustel ja hoida kohalikku töögruppi seal toimuvaga kursis,
  • aidata koostada Tartu valla kaasamise tegevusplaani.

Lisaks aitab eGA ette valmistada Tartus toimuvat rahvusvahelist seminari ja kaasab kohaliku töögrupi selle tegevustesse.