fbpx

Vaikse ookeani saareriikide e-teenuste teadlikkuse tõstmine

Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta Vaikse ookeani piirkonna valitsuste teadlikkust e-riigi kasuteguritest ja elektrooniliste teenuste pakkumise võimalustest. Projekt soodustab IKT kasutuselevõttu Vaikse ookeani valitsuste poolt, arendada Vaikse ookeani saareriikide võimekust e-riigi arenguplaanide ja teekaardi koostamise osas ning tõstab Vaikse ookeani saareriikide võimekust arendada e-riigi alast koostööd rahastajate, investorite ja ettevõtetega.

Projekt sai alguse 2017. aasta e-valitsemise konverentsilt Tallinnas, kus osalesid Vaikse ookeani saareriikide esindajad. Peale koostöö alustamist Austraalia mõttekoja ASPIga kuulutati projekt 13. septembril 2018 avatuks.

Projekti tegevused on järgmised:

viime kuues Vaikse ookeani saareriigis läbi e-riigi hetkeseisu analüüs,
korraldame regionaalse seminari saareriikide esindajatele,
koostame e-riigi teekaardi kahe Vaikse ookeani saareriigile,
korraldame regionaalse ürituse, mis toob kokku Vaikse ookeani saareriikide esindajad, rahastajad ning erasektorite esindajad,
analüüsime tulemusi.