Vaikse ookeani saareriikide e-teenuste teadlikkuse tõstmine

Fidži | Kiribati | Paapua Uus-Guinea | Saalomoni Saared | Samoa | Tonga | Vanuatu
Nutikas valitsemine
Riigid
Fidži | Kiribati | Paapua Uus-Guinea | Saalomoni Saared | Samoa | Tonga | Vanuatu
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
09/2018 - 12/2019
Eelarve
125 000 €
Projektijuht

eGA suurendas Vaikse ookeani piirkonna valitsuste teadlikkust e-riigi kasuteguritest ja elektrooniliste teenuste pakkumise võimalustest.

Projekt soodustas IKT kasutuselevõttu Vaikse ookeani valitsuste poolt, arendas Vaikse ookeani saareriikide võimekust koostada e-riigi arenguplaane ja teekaarti ning tõstis Vaikse ookeani saareriikide võimekust arendada e-riigi alast koostööd rahastajate, investorite ja ettevõtetega.

Projekt sai alguse 2017. aasta e-valitsemise konverentsilt Tallinnas, kus osalesid Vaikse ookeani saareriikide esindajad. Koostöö algas 13. septembril 2018 ühes Austraalia mõttekoja ASPI.

Projekti tegevused oldie järgmised:
  • viia kuues Vaikse ookeani saareriigis läbi e-riigi hetkeseisu analüüs,
  • korraldada regionaalse seminari saareriikide esindajatele,
  • koostatda e-riigi teekaardi kahe Vaikse ookeani saareriigile,
  • korraldada regionaalne üritus, mis toob kokku Vaikse ookeani saareriikide esindajad, rahastajad ning erasektorite esindajad.