fbpx

Vaikse ookeani saareriikide e-teenuste teadlikkuse tõstmine

Fidži | Kiribati | Paapua Uus-Guinea | Saalomoni Saared | Samoa | Tonga | Vanuatu
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Fidži | Kiribati | Paapua Uus-Guinea | Saalomoni Saared | Samoa | Tonga | Vanuatu
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
09/2018 - 12/2019
Eelarve
125 000 €
Projektijuht

eGA suurendas Vaikse ookeani piirkonna valitsuste teadlikkust e-riigi kasuteguritest ja elektrooniliste teenuste pakkumise võimalustest.

Projekt soodustas IKT kasutuselevõttu Vaikse ookeani valitsuste poolt, arendas Vaikse ookeani saareriikide võimekust koostada e-riigi arenguplaane ja teekaarti ning tõstis Vaikse ookeani saareriikide võimekust arendada e-riigi alast koostööd rahastajate, investorite ja ettevõtetega.

Projekt sai alguse 2017. aasta e-valitsemise konverentsilt Tallinnas, kus osalesid Vaikse ookeani saareriikide esindajad. Koostöö algas 13. septembril 2018 ühes Austraalia mõttekoja ASPI (Australian Strategic Policy Institute).

Projekti tegevused olid järgmised:
  • viisime läbi Vaikse ookeani saareriikide e-riigi hetkeseisu hindamise,
  • korraldasime regionaalse seminari Tongal, millel osales  22 osavõtjat 7 saareriigist,
  • analüüsisime Paapua Uus Guineas, Saalomoni Saartel ja Vanuatul põhjalikumalt nende e-riigi plaane ja tegevuskavasid ning tegime ettepanekud edasisteks sammudeks. Tegevuse tulemusena valmisid Paapua Uus Guineale ja Saalomoni Saartele konkreetsed soovitused ja e-riigi teekaardid,
  • korraldasime Canberras regionaalse seminari saareriikide esindajatele ja rahastajatele. Seminaril osales 28 osavõtjat, sh 8 saareriigi esindajat: Fidži, Paapua Uus Guinea, Saalomoni Saarte, Samoa, Tonga, Vanuatu, Kiribati ja Uus-Kaledoonia,
  • koos Austraalia partneri ASPI-ga koostasime väljaande „An assessment of e-government capabilities in Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Samoa & Tonga„.