fbpx

Valimiskompass Riigikogu valimisteks

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
12/ 2010 - 04/ 2011
Eelarve
19 621 €

Projekti käigus loodi valijatele 2011. a. märtsikuus toimuvate Riigikogu valimiste eel valimiskompassi näol võimalus  võrrelda enda seisukohti  poliitika sõlmküsimustes valimistel kandideerivate erakondade seisukohtadega.

Valijakompass loodi, et ergutada valijaid kaasa mõtlema ühiskonnaelu olulistel teemadel ja  luua huvipakkuv võimalus poliitiliseks enesemääramiseks  valimisotsuse langetamisel.

Projekt oli suunatud kõigile Eesti valimisõiguslikele isikutele, aga ka erakondadele,  sest kompassi „näitude“ seadistamiseks toimus erakondade profileerimine vastavalt nende seisukohtadele erinevates poliitikavaldkondades.

Antud projekti peamisteks tegevusteks olid

  • poliitiliselt neutraalselt ja inimestele arusaadavalt erinevate ühiskonnaelu põhivalikute sõnastamine,
  • erakondade positisooni määratlemine nende põhivalikute suhtes
  • kompassi tarkvaralise lahenduse väljatöötamine.

Oluliste poliitikavaldkondade määratlemiseks ja valikute sõnastamiseks moodustasime ekspertkogu, kuhu kuulusid politoloogid Anu Toots ja Iivi Anna Masso, sotsioloog Juhan Kivirähk, kommunikatsioonispetsialist Agu Uudelepp ning meedia esindajad Urmet Kook ja Külli-Riin Tigasson.

Erakondade profiilid selgitas välja Tartu Ülikooli  politoloogid.

Tarkvaraalise lahenduse väljatöötamiseks kaasasime eksperdina Euroopa Ülikooli Instituudi doktorand Kristjan Vassili ja tema juhendaja prof. Alexander H. Trechseli, kelle eestvõttel ja juhendamisel loodi 2009. a. Europarlamendi valijakompass www.euprofiler.eu.