fbpx

Avatud valitsemise ja andmekaitse võrdlev uuring

Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
E-demokraatia | Küberturvalisus
ava
Riigid
Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
Valdkonnad
E-demokraatia | Küberturvalisus
Kestus
2013
Projektijuht
Arvo Ott
Rahastajad
Estonian Center of Eastern Partnership
Estonian Center of Eastern Partnership

Raporti eesmärk oli pakkuda esimest võrdlevat käsitlust arvukatest e-valitsemise algatustest kuues Idapartnerluse riigis – Ukrainas, Moldovas, Valgevenes, Gruusias, Armeenias ja Aserbaidžaanis. Raport koosneb kolmest peatükist: e-valitsemine, avatud valitsemine, e-osalus ja e-demokraatia, küberturvalisus ja andmekaitse. Need peatükid peegeldavad ja üldistavad küsitlustulemusi, mis viidi läbi Idapartnerluse riikides 2013. aasta suvel.  Samuti tugineb raport Interneti allikatele ning E-riigi Akadeemia ekspertide isiklikele kogemustele ja teadmistele.

Töö peamine tulemus on kinnitus, et kõik riigid pööravad arvestatavat tähelepanu e-ühiskonna ja e-teenuste arendamisele.

Uuringu viisid läbi E-riigi Akadeemia eksperdid: Arvo Ott, Ivar Tallo, Liia Hänni, Raul Rikk and Mari Pedak.