fbpx

ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuring

Eesti
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
11 - 12/2013
Projektijuht
Mari Pedak
13. jaanuaril 2014 tutvustati siseministeeriumis 11.11.−15.12.2013 läbi viidud ID-1 formaadis dokumentide funktsionaalsuse uuringu tulemusi. Uuringu eesmärgiks oli anda sisend ID-1 formaadis dokumentide järgmise riigihanke ettevalmistamisse.

Töö põhiformaadiks oli 19 eksperdi küsitlemine ja kahe ajurünnaku korraldamine. Kokku oli kaasatud 28 valdkondlikku eksperti. Eksperdid olid üksmeelsel seisukohal, et Eesti isikutunnistuse ja digitaalse identiteedi areng on rahvusvaheliselt tunnustatud edulugu ja olulisi muutusi teha ei ole vaja.

Eksperdid soovitasid lisada isikutunnistusele kontaktivaba kiip numbrite kiirgamiseks, võtta kasutusele näo- ja sõrmejäljebiomeetria ning permanentsed krüptovõtmed, samuti suurendada turvalisust sh krüptotugevust ning kehtestada muudatuste juhtimiseks sobiv tööjaotus.

Eksperdid olid seisukohal, et isikutunnistuse arendamisse tuleb suhtuda teatava konservatiivsusega ja iga otsuse juures tuleb kaaluda selle mõju e-riigi jätkusuutlikkusele, turvalisusele ning kasutajate privaatsusele. Innovaatilisi lahendusi soovitati rakendada digitaalsel isikutunnistusel.

Uuring koostati siseministeeriumi tellimusel.