fbpx

Uganda riikliku küberturvalisuse strateegia

Uganda
Küberturvalisus
Riigid
Uganda
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
2022
Projektijuht
Rahastajad
wold bank logo
Maailmapank

IKT taristu laienemine ja internetikasutuse kasv on avanud Ugandale uusi võimalusi e-riigi arendamiseks. Samas on e-teenuste kasutamise kasv on toonud kaasa vajaduse tõhusama küberturvalisuse korralduse järele,  et vältida küberpettusi ja säilitada usaldus e-teenuste  vastu. Infoturbe arendamine teenib ka laiemaid riikliku julgeoleku eesmärke, kaitstes riiklikke elutähtsaid sektoreid ja infotaristut.

Valminud küberturvalisuse strateegia pakub arenguteid, õigusloome ettepanekuid ja tehnilisi soovitusi Uganda 2040 arengukava eesmärkide saavutamiseks, et muuta Uganda konkurentsivõimeliseks riigiks.

Strateegiadokument koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis pannakse paika Uganda küberjulgeoleku valdkonna visioon, missioon ja eesmärgid järgmisteks aastateks. Järgmisena kirjeldab strateegia digiarengu tänaseid suundumusi ja seni tehtud tegevusi. Lisaks leiab peatükist ülevaate küberohtude ja küberkuritegevuse suundumustest ning riikide suutlikkusest nendega toime tulla. Küberturvalisuse strateegia 2022 tuumaks on 3. peatükk, kus on kirjeldatud küberturvalisuse arendsmise peamised põhimõtted, strateegiline suund, tegevused ja eesmärgid kuues põhivaldkonnas. Viimane peatükk hõlmab strateegia rakendamist, järelevalvet ja hindamist.

Uganda riikliku küberturvalisuse strateegia valmis koostöös Uganda IKT ministeeriumiga.

 

LOE UGANDA RIIKLIKU KÜBERTURVALISUSE STRATEEGIAT