fbpx

What Technology Can and Can’t Do for Education

Eesti | Lõuna-Korea | Soome | Uruguay
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Eesti | Lõuna-Korea | Soome | Uruguay
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
2020
Rahastajad
Kesk-Ameerika Arengupank

COVID19 pandeemia pani maailma ootamatult osalema ajaloo suurimas kaugõppe eksperimendis. Seetõttu muutus arutelu tehnoloogiate kasutamisest õppetöös äärmiselt asjakohaseks. Keegi ei vaidlusta uuenduse vajalikkust, kuid kust alustada haridussüsteemi reformi?

Raamatus käsitletakse kooliõppe ümberkujundamist uue normaalsuse tingimustes ja selle jaoks vajalike süsteemsete muudatuste läbiviimist. Teoses tutvustatakse Soome, Korea, Uruguay, Ameerika Ühendriikide ja Eesti näiteid hariduselu ümberkujundamisest ning antakse ülevaade muudatuste elluviimist soodustavatest teguritest.

Raamatu peatükid näitlikustavad erinevate kogemuste vahendusel, et hariduse ümberkujundamine ei tähenda ainult tehnoloogia kasutuselevõttu. See seisneb uue visiooni omandamises ning sissejuurutatud süsteemide kohandamist uutele oludele vastavaks.

Raamatus analüüsib nutika valitsemise programmidirektor Linnar Viik Eesti kogemusi hariduselu reformimisel Tiigrihüppe näitel.

Raamatu on toimetanud María Mercedes Mateo-Berganza Díaz ja Changha Lee ning selle on välja andnud Inter-American Development Bank (Kesk-Ameerika Arengupank).

>> Laadi alla TASUTA koopia!