fbpx

eGA alustas Ukraina digisiirde suurimat jätkuprojekti

19.02.2023

E-riigi Akadeemia juhib Euroopa Liidu toetusprojekti “Digisiirde toetus Ukrainale” (DT4UA), et parandada Ukraina avalike teenuste osutamist, arendada e-riigi taristut ning pakkuda abi sõja põhjustatud katsumustega toimetulekuks. Projekti tegevuste maht on 17,4 miljonit eurot ja viiakse ellu järgneva kahe aasta jooksul.

Ukraina teeb läbi üht dünaamilisemat digisiiret maailmas ja seda vaatamata Venemaa täiemahulisele sõjale Ukrainas. Meie kohus on aidata Ukrainal tagada oma digiteenuste pidev areng. Digiteenused on sõja ajal hädavajalikud ja jäävad selleks ka ülesehitustöö ajal. Seetõttu toetab Euroopa Liit Ukrainat digiteenuste pakkumise ja e-valitsemise tõhustamisel,“ ütles Matti Maasikas, Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas.

Projekt keskendub neljale prioriteetsele tegevussuunale: 1) digiteenuste ja „Diia“ teenuste arendamine, 2) andmevahetuse parandamine, 3) eID taristu arendamine kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega, 4) kriminaalasjade, sh sõjakuritegude tõhusamat ja läbipaistvamat menetlemist võimaldava IT-süsteemi (e-Case) arendamine.

E-riigi Akadeemial on 12-aastane Ukraina digiriigi arengu toetamise kogemus. Hetkel juhib E-riigi Akadeemia Ukrainas nelja Euroopa Liidu projekti kogueelarvega 41 miljonit eurot. “E-riigi Akadeemia meeskonnal on hea meel jätkata koos Euroopa Liidu ja Ukraina digisiirde ministeeriumiga ühiseid jõupingutusi, et muuta Ukraina üheks arenenumaks digiühiskonnaks maailmas,” ütles E-riigi akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

Projekt viiakse ellu koostöös Ukraina digisiirde ministeeriumi ja teiste riigiasutustega.

Ministeeriumi meeskond ehitab maailma mugavaimat digiriiki selle kasutajatele. Ukraina e-riigi üheks eesmärgiks on kõikide riigi pakutavate teenuste digitaliseerimine. Kolme aastaga oleme digitaliseerinud populaarseimad riigiteenused ning DIIA rakendus on pälvinud huvi ka maailmas. Paralleelselt e-teenustearendamisega tegeleme andmevahetuse ja Ukraina digitaalse identiteedi tunnustamise ettevalmistamisega ELi poolt. Euroopa Liidu toetusel suudame kiirendada Ukraina saamist digiriigiks,“ märkis Ukraina asepeaminister ja digisiirde minister Mykhailo Fedorov.

Taustainfo

EL-i toetusprojekt “Digisiirde toetus Ukrainale” (DT4UA) kestab novembrist 2022 kuni aprillini 2025. Projekt DT4UA toetub varasemate projektide EGOV4UKRAINE ja EU4DigitalUA raames tehtule. Alates 2016. aastast on Euroopa Liit koostöös E-riigi Akadeemiaga toetanud Ukraina digisiiret 51 miljoni euro eest.