fbpx

eGA toetab Ukraina digiriigi toimimist Euroopa Liidu 10-miljonilises abiprojektis

21.10.2022

Alates Venemaa täiemahulise agressiooni algusest Ukrainas on Euroopa Liit pakkunud Ukraina ametiasutustele kiiret abi küberturvalisuse ja andmeturbe vajaduste täitmiseks, et hoida avalikud teenused sõja ajal kättesaadavana. E-riigi Akadeemia (eGA) vastutab Euroopa Liidu (EL) üle 10 miljoni euro suuruse abi kohalejõudmise eest.

„Oleme tunnistajaks, et küberruum on ühtlasi lahinguväli. Euroopa Liit toetab Ukrainat oma küberruumi kindlustamisel, sest sellel on oluline mõju riigi stabiilsusele ja kodanike elule. Digiteenused ja kaugteenuste osutamine on Ukraina kodanikele praegu eluliselt olulised,“ ütles Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni juht,suursaadik Matti Maasikas.

Projekt keskendub kolmele valdkonnale, mis mõjutavad kõige otsesemalt Ukraina avalike teenuste osutamist nii võrgus kui ka väljaspool seda. Esiteks toetab EL turvalise andmevahetusplatvormi Trembita toimimist ja valitsuse registrite haldust, sealhulgas võimalike küberohtude tuvastamist ja neutraliseerimist. Teiseks aitab EL kaitsta kriitilist infrastruktuuri ja riigi andmebaase, sealhulgas asendab hävinud riistvara. Kolmandaks pakub EL kaitsevarustust, mis võimaldab operatiivtöötajatel toetada ja hooldada riigi kriitilist infrastruktuuri.

„Oleme tänulikud Euroopa Liidule Ukraina kriitilise infrastruktuuri toetamise eest. Meie digiriik, mis koosneb nii Diia mobiilirakendusest ja Diia veebiportaalist, jätkab kodanike teenindamist ja abistamist, samal ajal on valitsuse andmed kaitstud,” märkis Ukraina asepeaminister ja digipöörde minister Mykhailo Fedorov.

„Meie meeskond Eestis ja Ukrainas töötab tohutu pühendumuse ja kirega, et pakkuda Ukraina osapooltelevõimalikult kiiresti elutähtsat ja kriitilist varustust. Kuue kuu jooksul oleme Ukrainasse tarninud kõige kriitilisemad ressursid ja see on hoidnud Ukraina digiriigi elus,“ ütles E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

Taustainfo:

ELi toetusprojekt “EU Support to Strengthen Cyber ​​Security in Ukraine” kestab märtsist 2022 kuni veebruarini 2023. Projekti eesmärk vastata kiiresti Ukraina küberturvalisuse ja andmeturbe vajadustele kooskõlas parimate tavadega ning võttes arvesse kõiki põhivabadusi kaitsvaid standardeid. Toetuse kogueelarve on 10 778 000 eurot. Projekti elluviijaks on E-riigi Akadeemia (EGA).