fbpx

eGA tugevdab koostöös ELiga Lääne-Balkani riikide küberkerksust

27.10.2022

Vastusena sagenenud küberrünnakutele on Euroopa Liit suurendanud küberturvalisuse alast koostööd Lääne-Balkani riikidega. Esmalt tugevdatakse Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia küberkerksust. Projekti viib ellu E-riigi Akadeemia.

Euroopa Liit (EL) eraldas 1,8 miljonit eurot Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia küberturvalisuse kiireks tugevdamiseks, mis hõlmab küberturvalisuse seadusandluse kohandamist ja küberintsidentidele reageerimise meeskondade (CERT) erialase ettevalmistuse tugevdamist.

E-riigi Akadeemia küberturvalisuse valdkonnajuhi Merle Maigre sõnul on projekti eesmärk nende Lääne-Balkani riikideüldise küberkerksuse tugevdamine vastavalt ELi headele tavadele. Samuti aitab projekt kaitsta EL-i ja Lääne Balkani partnerite kriitilist infrastruktuuri.

E-riigi Akadeemia on valmis pakkuma tõhusat tuge küberturvalisuse eest vastutavatele organisatsioonidele Albaanias, Montenegros ja Põhja-Makedoonias. Kasutame Eesti ja teiste EL-i liikmesriikide parimaid kogemusi ja oskusi, et hoida nende riikide küberruum turvaline ja digiteenused töös,“ ütles Merle Maigre.

 

Foto: Kohtumine Albaania osapooltega

 

Ta lisas, et varasemalt on E-riigi Akadeemia viinud ELiga koostöös läbi Lääne-Balkani riikide küberturvalisuse uuringu, mis on lähtekohaks edasiste toetustegevuste planeerimisel Lääne-Balkani riikide digiturvalisuse toetus on osa ELi laiemast küberpoliitikast.

Taustainfo:

EL-i toetusprojekt „Küberturvalisuse kiirtoetusprojekt Albaaniale, Montenegrole ja Põhja-Makedooniale“ kestab augustist 2022 kuni juulini 2023. Projekti eesmärk on kooskõlas ELi õigustiku ja parimate tavadega parendada Lääne-Balkani partnerriikide võimekust tulla toime küberrünnakutega. Tegevuste tulemuseks on Albaania, Montenegro ja Põhja-Makedoonia ametkondade paranenud kübervõimekus ja toimetulek küberintsidentidega ning tõhusam riskijuhtimine. Projekti viib ellu E-riigi Akadeemia kogueelarvega 1 834 655 eurot. Projekt on osa Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani partnerite küberkerksuse alasest koostööst.