fbpx

eGA ja CybExer Technologies paigaldasid Ukraina relvajõududele küberlabori

02.12.2022

Euroopa Liidu Euroopa rahurahastu poolt Ukrainale antava toetuse raames paigaldasid E-riigi Akadeemia ja CybExer Technologies Ukraina relvajõudude küberkaitseüksustele küberlabori. Töö on osa Euroopa rahurahastu küberkaitse valdkonna toetusest Ukrainale. Toetustegevuste elluviimist juhib E-riigi Akadeemia.

„E-riigi Akadeemia meeskond ja partnerid on viimase kaheksa kuu jooksul töötanud pingsalt, et arendada Ukraina relvajõude küberoskuseid ning seada üles edaspidiseks väljaõppeks ülivajalik küberlabor. Selle tulemusena paraneb Ukraina võimekus tulla toime küberrünnakutega,” ütles E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok.

E-riigi Akadeemia hankis küberlabori ettevõttelt CybExer Technologies. „Usun siiralt, et suutsime pakkuda Ukraina relvajõududele parimat küberpolügooni. Meie tehnoloogia on pälvinud NATO innovatsiooniauhinna ning tõestanud end aastate jooksul paljudel riiklikel ja rahvusvahelistel küberkoolitustel. Meil on hea meel, et küberlabor leiab rakendust õilsa eesmärgi nimel,“ märkis CybExer Technologiesi tegevjuht Aare Reintam.

 

Foto: CybExer küberlabori visuaal

 

Euroopa Liit on toetanud Ukraina relvajõudude võimekust Euroopa rahurahastust (EPF) alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest. Euroopa rahurahastu loodi eesmärgiga suurendada Euroopa Liidu suutlikkust ennetada konflikte, tagada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, võimaldades rahastada sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatiivtegevust ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames.

Sellega kinnitab Euroopa Liit veelgi oma toetust Ukrainale riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning tsiviilelanikkonna kaitsmisel Venemaa agressioonisõja eest.

Taustainfo:

Euroopa rahurahastu (EPF) toetusprojekt “Abimeede Euroopa rahurahastu raames Ukraina relvajõudude küberkaitse toetuseks” kestab märtsist 2022 kuni veebruarini 2023. Projekti eesmärk on suurendada Ukraina relvajõudude küberkaitse võimekust. Küberkaitse tegevuse kogumaksumus on 3 miljonit eurot. Projekti viib ellu E-riigi Akadeemia.