fbpx

Avalda arvamust kümne õhusaastet vähendava poliitikaettepaneku suhtes

27.12.2022

E-riigi Akadeemia kutsub 15. jaanuarini kaasa rääkima Euroopa linnade õhusaastet vähendavate poliitikaettepanekute suhtes, et aidata kujundada Euroopa Liidu tasandi õigusaktid, mis aitavad võidelda tõhusaimal moel õhusaaste vastu. Arvamused on oodatud kuni 15. jaanuarini 2023 koosloomeplatvormil https://code.parvaipret.lv/.

Poliitikaettepanekute aluseks on 10 Euroopa linna, sh Tallinna elanike koosloomes jaanuarist oktoobrini 2022. a laekunud ja enim toetust pälvinud lahendusettepanekud. Need ettepanekud on järgmised:

  1. Maksustada suuri saastajaid (ettevõtteid)
  2. Toetada taastuvenergia taristu loomist (nt päikesepaneelid)
  3. Suurendada jalgratta- ja jalgteede taristut ning nende kvaliteeti
  4. Luua autovabad linnad ja rohkem rohealasid linnadesse
  5. Tugevdada ühistranspordivõrku linnavälistes piirkondades
  6. Parandada hoonete isolatsiooni
  7. Kehtestada reeglid, et saavutada nullheitega tööstus
  8. Elektrifitseerida bussipargid
  9. Kehtestada linnades kiirusepiirang 30km/h
  10. Korraldada teadlikkuse tõstmiseks õhusaaste ja keskkonnakaitse teemalisi töötube ja kooliprogramme

Hinnangute andmiseks tuleb logida koosloomeplatvormile sisse oma Facebooki konto või e-postiga, klõpsata kümnel poliitikaettepanekul ja anda „Like“ pakutud poliitikameetme toetamiseks või jätta oma kommentaar selle muutmiseks tekstilõikude vahel olevatesse tekstikastidesse.

 

Avalda arvamust 10 poliitikaettepaneku suhtes!

 

Eestis viib koosloometegevusi läbi Eesti E-riigi Akadeemia. Õhusaastet vähendavad ettepanekud on laekunud 10 Euroopa linna, sh Tallinna elanike koosloomes jaanuarist oktoobrini 2022. a. Ettevõtmise lõppeesmärgiks on aidata EL tasandi poliitikakujundajaid kehtestada reeglid ja toetada meetmeid, mis aitavad võidelda õhusaaste ja selle tagajärgedega. Co-deciding Europe projekti toetavad Island, Liechtenstein ja Norra EEA and Norway Grants piirkondliku koostöö toetusfondi kaudu.

Projektist “Co-Deciding Europe” saab lugeda lähemalt: https://ega.ee/et/project/koosloomeline-poliitikakujundamine/ .