fbpx

eGA võitis raamlepingu ENISAga

19.04.2021

Euroopa Liidu küberturvalisuse amet (ENISA) sõlmis E-riigi Akadeemiaga (eGA) raamlepingu ENISA töö toetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide abistamisel. Koostöö hõlmab küberturvalisuse strateegiate väljatöötamist, küberjulgeolekuga seotud tegevuste mõju kaardistamist indeksite abil ning küberturvalisuse taksonoomiate ja küberturvalisuse hindamismudelite väljatöötamist aastatel 2021–2024.

“Raamleping on suur tunnustus E-riigi Akadeemia ja laiemalt Eesti küberturvalisuse asjatundlikkusele,” ütles eGA tegevdirektor Hannes Astok.

Fotol: Juhan Lepassaar, ENISA tegevdirektor ja Merle Maigre, eGA küberturvalisuse vanemekspert

 

“Euroopa Liidu demokraatia, majandus ja ühiskonnad sõltuvad rohkem kui kunagi varem turvalistest ja usaldusväärsetest digitaalsetest tööriistadest ja ühenduvusest. Euroopa Liit (EL) peab investeerima küberjulgeolekuga seotud pädevuste ja annete arendamisse kõigil tasanditel. Et ELi küberturvalisuse spetsialistid oleksid tasemel ja tuleksid toime pidevalt muutuvas ohukeskkonnas, on vaja luua pidev küberturvalisuse teabe ja teadmiste kogumise, süstematiseerimise, analüüsimise, edastamise ja säilitamise protsess. Raamlepingu partnerina pakub eGA ENISA -le tööriista riikide küberturvalisuse status quo hindamiseks ning töötab riikidele välja turvalisema küberruumi strateegia,” selgitas küberjulgeoleku vanemekspert Merle Maigre.

Esimese ülesandena toetab eGA ENISAt ELi liikmesriikide küberjulgeolekualase teadlikkuse tõstmise oskuste ja suutlikkuse arendamisel, analüüsides ELi liikmesriikide teadlikkuse tõstmise strateegiaid ja kampaaniaid. Nende alusel esitavad eksperdid soovitusi riiklike teadlikkuse tõstmise meetmete tõhustamiseks.

 

ENISA on Euroopa Liidu agentuur, kes on pühendunud ühise kõrge küberturvalisuse taseme saavutamisele Euroopas. 2004. aastal loodud agentuur aitab kaasa ELi küberpoliitikale, suurendab küberturvalisuse  sertifitseerimissüsteemide abil IKT -toodete, -teenuste ja -protsesside usaldusväärsust ning teeb koostööd liikmesriikide ja ELi asutustega.

Samuti koordineerib ja toetab ENISA ELi liikmesriikide ja nende arvutivõrkude hädaolukordade lahendamise meeskondade (CERT) koostööd. Agentuuri küberturvalisuse sertifitseerimise ja kriisiohjamise volitusi laiendati 2019. aastal ELi võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiiviga (NIS -direktiiv). Agentuuri peakorter asub Ateenas.