fbpx

E-riigi Akadeemia liitus Secure Identity Alliance’iga

18.10.2016

E-riigi Akadeemia (eGA) liitus Secure Identity Alliance’iga (SIA)/ Turvalise Identiteedi Ühendusega, kes nõustab rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist.

Nõuandva vaatlejana toob eGA ühendusse praktilised teadmised nii e-valitsemise ja digitaalse identiteedi toimimisest Eestis kui ka e-valitsemise juurutamisest teistes riikides. SIA näeb eGAl võtmerolli poliitikate, raamistike ja juhiste arendamisel, mis toetavad edukat e-teenuste strateegiate levitamist maailmas.

“Järjepidevalt parimate kogemuste ja teadmiste kaasamisel saab ühendus toetada valitsusi e-teenuste arendamisel. Peame üksteiselt õppima ning arendama struktuure ja raamistikke, et lahendada olemuselt keerukaid rahalisi, sotsiaalseid, poliitilisi ja tehnilisi küsimusi avalike e-teenuse osutamisel,“ märkis ühenduse president Frédéric Trojani. “E-riigi Akadeemia senine koostöökogemus 50 riigiga ja Mari Pedaku panus on selles tegevuses hindamatu väärtusega.”

E-riigi Akadeemiat ühenduses esindava digitaalse identiteedi ekspert Mari Pedaku sõnul on turvaline digitaalne identiteet infoühiskonna alustalasid ja turvaliste avalike e-teenuste võti. “Oma igapäeva töös näeme, et riikide valitsused maadlevad avalike e-teenuste pakkumisel jätkuvalt turvalisuse ja privaatsuse probleemidega, seetõttu on kogemuste vahetus ja parimate praktikate kaasamine oluline tõelise läbimurde saavutamiseks. E-riigi Akadeemial on hea meel panustada oma ekspertide kogemusi ühenduse tegevusse, jagades Eesti kogemust digitaalse identiteedi arendamisel ja e-teenuste pakkumisel nii kodanikele kui ka e-residentidele,” ütles Mari Pedak.

SIA nõuandva vaatlejana asub eGA  panustama SIA töörühmade töösse ja väljaannete loomisse.

 

Secure Identity Alliance

Secure Identity Alliance edendab jätkusuutlikku majanduskasvu ja heaolu maailmas usaldusväärsete digitaalsete identiteetide ja turvaliste e-teenuste laialdase kasutamise abil.

Allianss toetab teadmiste ja kogemustega valitsusi ja teisi riigiasutusi, aidates juurutada digitaalset identiteeti, et suurendada digitaalsete teenuste pakkumist.

Allianss ühendab valitsus-, era- ja valitsusväliseid organisatsioone, et edendada rahvusvahelist koostööd digitaalse identiteedi ning andmekaitse, privaatsuse, identiteedi ja autentimise küsimustes.

Allianss mängib olulist rolli heade tavade jagamisel ning uue põlvkonna e-identiteedi ja e-dokumendi tehnoloogiate väljatöötamisel. Viimased on olulised komponendid usaldusväärse raamistiku loomisel, et edendada e-valitsust ja üleilmset majanduskasvu.

Ühendusse juhatuse liikmed on  Gemalto, Imprimerie Nationale, Safran Identity and Security, Oberthur Technologies ja Veridos.

Rohkem infot ühenduse kohta: www.secureidentityalliance.org; @secureidentity1