fbpx

Kõrgõzstani e-valitsemise keskus testib X-teed e-teenuste pakkumiseks

04.02.2016

Täna, 4. veebruaril toimunud pressikonverentsil ja ametnikele suunatud seminaril andis Kõrgõzstani Vabariigi e-valitsemise keskuse direktor Taalai Baiterekov ülevaate selle aasta e-valitsemise arendamise tegevustest. Seejärel tutvustas Arvo Ott E-riigi Akadeemiast ja Aleksander Reitsakas Aktors OÜst X-teed kui võimalikku lahendust e-teenuste pakkumiseks Kõrgõzstani Vabariigis.

Taalai Baiterekov ütles, et Kõrgõzstani Vabariigi e-valitsemise programmi prioriteetideks on muu hulgas avalike e-teenuste pakkumine,  üleriigilise andmebaaside koosvõime süsteemi loomine ja ametnike IT- ja e-valitsemise alane koolitamine.

“Programmi tulemusena oleme valmis pakkuma 2017. aastal 26 avalikku e-teenust,” märkis ta. Ta ütles, et hetkel otsib e-valitsemise keskus sobivat koosvõime lahendust, millele hakata e-teenuseid arendama ja mis oleks nn e-riigi selgroog.

Arvo Ott tutvustas Kõrgõzstani X-tee prototüübi ja test e-teenuste arendamise projekti, mida viiakse läbi koostöös Kõrgõzstani Vabariigi e-valitsemise keskusega.

Sellega saab Kõrgõzstani Vabariik võimaluse testida maailmas ühte töökindlamat ja turvalisemat lahendust ametiasutuste vaheliseks infovahetuseks ja e-teenuste pakkumiseks kodanikele.

“Eesti on koosvõime lahendust kasutanud juba enam kui 14 aastat. See on aidanud vähendada drastiliselt korruptsiooni ja elavdada majandust ning tõsta valitsemise efektiivsust. Täna saab Eestis luua ettevõtteid internetis 18 minutiga ning täita tulumaksudeklaratsiooni 5 minutiga, “ märkis Arvo Ott.

Projekti tulemusel luuakse Kõrgõzstanis andmevahetuskihi kasutusele võtmiseks õiguslik raamistik, koostatakse vajalikud tegevuskavad ning IT-arhitektuuri kirjeldavad dokumendid ning viiakse läbi arendus- ja haldusmeeskonna ning teiste kõrgemate riigiametnike koolitused. Seejärel ühendatakse pilootprojekti raames kuni 4 riigiasutust andmevahetussüsteemi ning töötatakse välja esmased e-teenused, mis tagaksid süsteemi jätkusuutliku toimimise riigi igapäevaülesannete täitmisel.

Kõrgõzstani e-valitsemisele alust loova andmevahetuskihi loomist toetavad USAID ja Eesti Välisministeerium kokku 500 000 euroga.