fbpx

Kuidas koolitada mitmeid kümneid tuhandeid ametnikke?

22.04.2018

Aastal 2019 on plaanis käivitada Ukraina ühinenud omavalitsuste ametnikele e-õppe keskkond, mille vahendusel asutakse koolitama enam kui 10 000 avalikku teenistujat. E-õppe keskkonda (e-Learning Platform) kavandab E-riigi Akadeemia koostöös Eesti juhtiva IKT valdkonna koolitus- ja projektijuhtimisettevõtega BCS Koolitus.

Ukrainas on käimas mitmeid olulisi, kogu ühiskonda puudutavaid ning erinevaid riigiasutusi hõlmavaid reforme. Üks nendest on haldusreform, mille puhul uutele, loodavatele omavalitsustele lisandub täiendavaid ülesandeid, millega nad varem pole kokku puutunud.

Näiteks omavalitsuste finantsilist tulubaasi, sotsiaalteenuseid, kuid ka mitmeid olulisi registritoiminguid puudutavad ülesanded, mis seni olnud keskvalitsuse ülesandeks.

Teadaolevalt plaanitakse paljusid neist uutest teenustest ellu viia e-teenustena, ent see ei tähenda, et omavalitsuste töötajad ei peaks neid teenuseid tundma. Sestap peavad kümned tuhanded avalikud teenistujad omandama lähiaastatel uued teadmised, oskused ja pädevused. „E-õppe keskkonna kasutamine on nii suures riigis ning sedavõrd mahukate uute oskuste ja pädevuste koolitamiseks ainumõeldav,“ nentis e-õppe keskkonda ettevalmistav Linnar Viik.

Tema sõnul koostab E-riigi Akadeemia koos BCS Koolitusega praegu ülevaadet e-õppe hetkeseisust Ukrainas ja omavalitsuste reformiga seotud koolitusvajadustest. „Omades ülevaadet hetkeseisust ning teades vajadusi, täpsustub arusaam ootustest e-õppe keskkonnale. Seejärel paneme kokku e-õppe keskkonna tehnilise kirjelduse, mis hõlmab ka e-õppe didaktikat ja õppemoodulite disaini,“ selgitas Viik. Ta lisas, et samaaegselt kirjeldavad nad ära ka edaspidi e-õpet korraldava ja arendava organisatsiooni olemuse, koordinatsiooni ja ülesanded ning teevad ettepanekud tegevusteks aastani 2020. Nõnda tagatakse, et loodav organisatsioon kord paberile pandud kavad ka ellu rakendaks.

E-õppe keskkonna kavand valmib Saksa arengukoostöö organisatsiooni GIZ toel U-LEADi programmi raames.